چرا برای تمدید طرح 128 با حجم 10 گیگ و یا 512 با حجم 30 و یا ....ندارید؟

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

چرا برای تمدید طرح 128 با حجم 10 گیگ و یا 512 با حجم 30 و یا ....ندارید؟

  • 4
  • 2
  • 1

 

چرا برای تمدید طرح 128 با حجم 10 گیگ و یا 512 با حجم 30 و یا ....ندارید؟

>

چرا برای تمدید طرح 128 با حجم 10 گیگ و یا 512 با حجم 30 و یا ....ندارید؟

با توجه به اینکه تعرفه ها و قیمت این سرویس ها نزدیک به سرویسهای دیگر و یا نامحدود بود مجبور به حذف آن تعرفه شدیم.

چرا برای تمدید طرح 128 با حجم 10 گیگ و یا 512 با حجم 30 و یا ....ندارید؟
چرا برای تمدید طرح 128 با حجم 10 گیگ و یا 512 با حجم 30 و یا ....ندارید؟
Product rating: 4.5 out of 5 with 4445 ratings

با توجه به اینکه تعرفه ها و قیمت این سرویس ها نزدیک به سرویسهای دیگر و یا نامحدود بود مجبور به حذف آن تعرفه شدیم.

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی