چرا امتیاز معرفی دوستان در باشگاه مشتریان برای من لحاظ نشده است؟

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

چرا امتیاز معرفی دوستان در باشگاه مشتریان برای من لحاظ نشده است؟

  • 4
  • 1

 

چرا امتیاز معرفی دوستان در باشگاه مشتریان برای من لحاظ نشده است؟

>

چرا امتیاز معرفی دوستان در باشگاه مشتریان برای من لحاظ نشده است؟

با معرفی دوستان  به باشگاه مشتریان آسیاتک در صورتی امتیاز به شما تعلق خواهد گرفت که کاربر دعوت شده به صورت مستقیم و از طریق 1544 ثبت نام کند و در بخش ایمیل و یا موبایل، اطلاعاتی را که شما از آن طریق آنها را معرفی کرده اید وارد نماید . پس از این مرحله با اولین خرید کاربر دعوت شده از آسیاتک و درج شدن آن در باشگاه مشتریان، شما امتیاز مربوط به معرفی خود را دریافت خواهید کرد.
 

چرا امتیاز معرفی دوستان در باشگاه مشتریان برای من لحاظ نشده است؟
چرا امتیاز معرفی دوستان در باشگاه مشتریان برای من لحاظ نشده است؟
Product rating: 4.5 out of 5 with 10042 ratings

با معرفی دوستان  به باشگاه مشتریان آسیاتک در صورتی امتیاز به شما تعلق خواهد گرفت که کاربر دعوت شده به صورت مستقیم و از طریق 1544 ثبت نام کند و در بخش ایمیل و یا موبایل، اطلاعاتی را که شما از آن طریق آنها را معرفی کرده اید وارد نماید . پس از این مرحله با اولین خرید کاربر دعوت شده از آسیاتک و درج شدن آن در باشگاه مشتریان، شما امتیاز مربوط به معرفی خود را دریافت خواهید کرد.
 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی