هیئت مدیره

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

هیئت مدیره

 

هیئت مدیره

>

هیئت مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت به نمايندگي از تحصیلات سوابق حرفه ای(10 سال اخیر)
آقای دکتر علیرضا حاجی شفیعی علیرضا حاجی شفیعی رئیس هیئت مدیره سرمایه‌گذاری آتیه مداران دکتری تخصصی مهندسی مکانیک از دانشگاه امپریال کالج انگلستان
 1. مدیرعامل شرکت ساختمان‌های صنعتی آی بی سی(سهامی خاص)
 2. رئیس هیئت مدیره شرکت انتقال داده های آسیاتک(سهامی عام)
 3. نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان(سهامی خاص)
آقای مهندس عبدالمحمد بیدختی نژاد عبدالمحمد بیدختی نژاد نایب‌رئیس هیئت‌مدیره فناوری ارتباطات و اطلاعات ایده دیجیتال هوشمند کارشناسی مهندسی برق قدرت
 1. عضو هیئت مدیره شرکت آوای سگال نت (سهامی خاص) 
 2. مدیر عامل شرکت پارس گیتی ارتباط (سهامی خاص)
 3. نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انتقال داده های آسیاتک(سهامی عام)
آقای دکتر محمدعلی یوسفی زاده محمدعلی یوسفی زاده عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد دانشجوی دکتری مهندسی فن‌آوری اطلاعات
 1. مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام) از سال 1390
 2. رئیس هیئت مدیره عصر داده های آسیاتک (سهامی خاص)
 3. عضو هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد(سهامی خاص)
 4. عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران دوره ششم از سال 1399 تا کنون
 5. رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده ها – سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران دوره پنجم و ششم از سال 1396 تا کنون
 6. رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده ها – سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور دوره ششم از سال 1399 تا کنون
 7. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های نمایش و ویدئویی آنلاین (VOD-IPTV)استان تهران از سال 1399 تا کنون
آقای دکتر محمد جهانگیریان محمد جهانگیریان عضو هیئت‌مدیره مهرگان سرمایه پارس دانشجوی دکتری حسابداری
 1. معاونت مالی و عضو هیئت مدیره شرکت انتقال داده های آسیاتک(سهامی عام)
 2. استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)
 3. عضو هیات مدیره شرکت هلدینگ فناوری نگاه
 4. عضو هیئت مدیره شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان(سهامی خاص)
آقای مهندس هومن ملک لی هومن ملک لی عضو هیئت‌مدیره مبین وان کیش کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 1. مشاور سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان سرمایه پارس (سهامی عام)
 2. عضو هیئت مدیره شرکت انتقال داده های آسیاتک(سهامی عام)
هیئت مدیره
هیئت مدیره
Product rating: 4.5 out of 5 with 3345 ratings
  نام و نام خانوادگی سمت به نمايندگي از تحصیلات سوابق حرفه ای(10 سال اخیر)
آقای دکتر علیرضا حاجی شفیعی علیرضا حاجی شفیعی رئیس هیئت مدیره سرمایه‌گذاری آتیه مداران دکتری تخصصی مهندسی مکانیک از دانشگاه امپریال کالج انگلستان
 1. مدیرعامل شرکت ساختمان‌های صنعتی آی بی سی(سهامی خاص)
 2. رئیس هیئت مدیره شرکت انتقال داده های آسیاتک(سهامی عام)
 3. نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان(سهامی خاص)
آقای مهندس عبدالمحمد بیدختی نژاد عبدالمحمد بیدختی نژاد نایب‌رئیس هیئت‌مدیره فناوری ارتباطات و اطلاعات ایده دیجیتال هوشمند کارشناسی مهندسی برق قدرت
 1. عضو هیئت مدیره شرکت آوای سگال نت (سهامی خاص) 
 2. مدیر عامل شرکت پارس گیتی ارتباط (سهامی خاص)
 3. نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انتقال داده های آسیاتک(سهامی عام)
آقای دکتر محمدعلی یوسفی زاده محمدعلی یوسفی زاده عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد دانشجوی دکتری مهندسی فن‌آوری اطلاعات
 1. مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام) از سال 1390
 2. رئیس هیئت مدیره عصر داده های آسیاتک (سهامی خاص)
 3. عضو هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد(سهامی خاص)
 4. عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران دوره ششم از سال 1399 تا کنون
 5. رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده ها – سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران دوره پنجم و ششم از سال 1396 تا کنون
 6. رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده ها – سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور دوره ششم از سال 1399 تا کنون
 7. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های نمایش و ویدئویی آنلاین (VOD-IPTV)استان تهران از سال 1399 تا کنون
آقای دکتر محمد جهانگیریان محمد جهانگیریان عضو هیئت‌مدیره مهرگان سرمایه پارس دانشجوی دکتری حسابداری
 1. معاونت مالی و عضو هیئت مدیره شرکت انتقال داده های آسیاتک(سهامی عام)
 2. استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)
 3. عضو هیات مدیره شرکت هلدینگ فناوری نگاه
 4. عضو هیئت مدیره شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان(سهامی خاص)
آقای مهندس هومن ملک لی هومن ملک لی عضو هیئت‌مدیره مبین وان کیش کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 1. مشاور سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان سرمایه پارس (سهامی عام)
 2. عضو هیئت مدیره شرکت انتقال داده های آسیاتک(سهامی عام)