هیئت مدیره

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

هیئت مدیره

 

هیئت مدیره

>

هیئت مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات سوابق حرفه ای(10 سال اخیر)
آقای دکتر علیرضا حاجی شفیعی آقای دکتر علیرضا حاجی شفیعی رئیس هیئت مدیره دکتری تخصصی مهندسی مکانیک از دانشگاه امپریال کالج انگلستان
 1. مدیرعامل شرکت ساختمان‌های صنعتی آی بی سی
 2. عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری آتیه از سال 1395 تا 1397
 3. عضو هیئت‌مدیره شرکت درسا صنعت اسپادانا
 4. نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان
آقای مهندس عبدالمحمد بیدختی نژاد آقای مهندس عبدالمحمد بیدختی نژاد نایب‌رئیس هیئت‌مدیره کارشناسی مهندسی برق قدرت
 1. معاونت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران
 2. معاونت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات استان تهران
 3. مدیر پروژه آلکاتل مراکز کم ظرفیت در سطح کشور –گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا
 4. طراحی و اجرا مراکز مشترک گروه سرشمار PAP و FCP در مراکز مخابراتی تهران و البرز در قالب شرکت پارس گیتی ارتباط
آقای دکتر محمدعلی یوسفی زاده آقای دکتر محمدعلی یوسفی زاده عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل دانشجوی دکتری مهندسی فن‌آوری اطلاعات
 1. مؤسس و مدیرعامل شرکت شهراد شبکیه (از 1380 تا 1390)
 2. مدیرعامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک از سال 1390
 3. نایب‌رئیس هیئت‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از سال 1396 با بالاترین رأی انتخاباتی
آقای مهندس هومن ملک لی آقای مهندس هومن ملک لی عضو هیئت‌مدیره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 1. مشاور سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان سرمایه پارس
 2. مشاور توسعه کسب‌وکار شرکت پرداخت الکترونیک سپهر
 3. مدیر توسعه کسب‌وکار معاونت MVNO شرکت توسعه فن‌آوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکام)
 4. مدیر ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها شرکت خدمات فنی و مهندسی طرح‌های صنعتی ایران (استپ)
آقای دکتر محمد جهانگیریان آقای دکتر محمد جهانگیریان عضو هیئت‌مدیره دانشجوی دکتری حسابداری
 1. عضو هیئت‌مدیره شرکت مبین وان کیش
 2. استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
هیئت مدیره
هیئت مدیره
Product rating: 4.5 out of 5 with 1436 ratings
  نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات سوابق حرفه ای(10 سال اخیر)
آقای دکتر علیرضا حاجی شفیعی آقای دکتر علیرضا حاجی شفیعی رئیس هیئت مدیره دکتری تخصصی مهندسی مکانیک از دانشگاه امپریال کالج انگلستان
 1. مدیرعامل شرکت ساختمان‌های صنعتی آی بی سی
 2. عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری آتیه از سال 1395 تا 1397
 3. عضو هیئت‌مدیره شرکت درسا صنعت اسپادانا
 4. نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان
آقای مهندس عبدالمحمد بیدختی نژاد آقای مهندس عبدالمحمد بیدختی نژاد نایب‌رئیس هیئت‌مدیره کارشناسی مهندسی برق قدرت
 1. معاونت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران
 2. معاونت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات استان تهران
 3. مدیر پروژه آلکاتل مراکز کم ظرفیت در سطح کشور –گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا
 4. طراحی و اجرا مراکز مشترک گروه سرشمار PAP و FCP در مراکز مخابراتی تهران و البرز در قالب شرکت پارس گیتی ارتباط
آقای دکتر محمدعلی یوسفی زاده آقای دکتر محمدعلی یوسفی زاده عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل دانشجوی دکتری مهندسی فن‌آوری اطلاعات
 1. مؤسس و مدیرعامل شرکت شهراد شبکیه (از 1380 تا 1390)
 2. مدیرعامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک از سال 1390
 3. نایب‌رئیس هیئت‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از سال 1396 با بالاترین رأی انتخاباتی
آقای مهندس هومن ملک لی آقای مهندس هومن ملک لی عضو هیئت‌مدیره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 1. مشاور سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان سرمایه پارس
 2. مشاور توسعه کسب‌وکار شرکت پرداخت الکترونیک سپهر
 3. مدیر توسعه کسب‌وکار معاونت MVNO شرکت توسعه فن‌آوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکام)
 4. مدیر ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها شرکت خدمات فنی و مهندسی طرح‌های صنعتی ایران (استپ)
آقای دکتر محمد جهانگیریان آقای دکتر محمد جهانگیریان عضو هیئت‌مدیره دانشجوی دکتری حسابداری
 1. عضو هیئت‌مدیره شرکت مبین وان کیش
 2. استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری