هزینه ی عملیات رانژه و جمع آوری و نصب و راه اندازی چقدر است ؟

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

هزینه ی عملیات رانژه و جمع آوری و نصب و راه اندازی چقدر است ؟

  • 4
  • 2
  • 1

 

هزینه ی عملیات رانژه و جمع آوری و نصب و راه اندازی چقدر است ؟

>

هزینه ی عملیات رانژه و جمع آوری و نصب و راه اندازی چقدر است ؟

هزینه دایری و  جمع آوری  5000 تومان به فاکتور سرویس اضافه میگردد که شرکت نیز آنرا عینا" به مخابرات پرداخت می کند. در صورت انتخاب نصب حضوری مبلغ 15000 تومان دیگر نیز به فاکتور افزوده میشود ، دقت کنید به ارقام مذکور مالیات برارزش افزوده طبق نرخ هر سال اضافه میشود.

هزینه ی عملیات رانژه و جمع آوری و نصب و راه اندازی چقدر است ؟
هزینه ی عملیات رانژه و جمع آوری و نصب و راه اندازی چقدر است ؟
Product rating: 4.5 out of 5 with 17609 ratings

هزینه دایری و  جمع آوری  5000 تومان به فاکتور سرویس اضافه میگردد که شرکت نیز آنرا عینا" به مخابرات پرداخت می کند. در صورت انتخاب نصب حضوری مبلغ 15000 تومان دیگر نیز به فاکتور افزوده میشود ، دقت کنید به ارقام مذکور مالیات برارزش افزوده طبق نرخ هر سال اضافه میشود.

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی