نحوه بررسی پوشش دهی مرکز مخابراتی مان به چه صورتی است؟

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

نحوه بررسی پوشش دهی مرکز مخابراتی مان به چه صورتی است؟

  • 4
  • 1

 

نحوه بررسی پوشش دهی مرکز مخابراتی مان به چه صورتی است؟

>

نحوه بررسی پوشش دهی مرکز مخابراتی مان به چه صورتی است؟

ابتدا وارد آدرس سایت asiatech.irشده و در قسمت بررسی پوشش خدمات شماره خط به همراه کد شهر وارد نموده و وضعیت سرویس دهی را مشاهده نمایید. در ضمن میتوانید شماره تلفن خود را بهمراه کد شهر به 10001544 پیامک کنید.

نحوه بررسی پوشش دهی مرکز مخابراتی مان به چه صورتی است؟
نحوه بررسی پوشش دهی مرکز مخابراتی مان به چه صورتی است؟
Product rating: 4.5 out of 5 with 66883 ratings

ابتدا وارد آدرس سایت asiatech.irشده و در قسمت بررسی پوشش خدمات شماره خط به همراه کد شهر وارد نموده و وضعیت سرویس دهی را مشاهده نمایید. در ضمن میتوانید شماره تلفن خود را بهمراه کد شهر به 10001544 پیامک کنید.

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی