خرید سرور G9 used

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

خرید سرور G9 used

 

خرید سرور G9 used

خرید سرور G9 used

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.
موضوع مناقصه: خرید سرور G9 used
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ١٠ روز پنجشنبه مورخ 1401/06/17 ماه لغايت ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ 22 شهریور ١٤٠١
مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت۱۴ روز دوشنبه مورخ 28 شهریور ماه ١٤٠١
تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي و يا سفته به مبلغ2.000.000.000 ريال (دو میلیارد ريال) در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه.
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با معرفي نامه رسمي به ساختمان مركزي آسياتك واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاك ٣٧ مراجعه نمايند.
جهت اطلاع رسانی سایر موارد مربوط به مناقصه، درج آدرس ایمیل و شماره تماس نماینده مناقصه گر در معرفی نامه ضروری می باشد.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.
مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي ١٧٧۳ تماس حاصل نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

خرید سرور G9 used
خرید سرور G9 used
Product rating: 4.5 out of 5 with 130 ratings
تاریخ خبر : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

خرید سرور G9 used

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.
موضوع مناقصه: خرید سرور G9 used
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ١٠ روز پنجشنبه مورخ 1401/06/17 ماه لغايت ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ 22 شهریور ١٤٠١
مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت۱۴ روز دوشنبه مورخ 28 شهریور ماه ١٤٠١
تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي و يا سفته به مبلغ2.000.000.000 ريال (دو میلیارد ريال) در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه.
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با معرفي نامه رسمي به ساختمان مركزي آسياتك واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاك ٣٧ مراجعه نمايند.
جهت اطلاع رسانی سایر موارد مربوط به مناقصه، درج آدرس ایمیل و شماره تماس نماینده مناقصه گر در معرفی نامه ضروری می باشد.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.
مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي ١٧٧۳ تماس حاصل نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی