من یک طرح خریدم و آغازش رو برابر پایان دوره ی قبل انتخاب کردم. دوره ی قبلیم حجمش تموم شده ولی پنجاه روز اعتبار داره و من برای طرح جدیدم باید 50 روز منتظر باشم . راهی نداره که زود تر طرح جدیدم فعال شه؟

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

من یک طرح خریدم و آغازش رو برابر پایان دوره ی قبل انتخاب کردم. دوره ی قبلیم حجمش تموم شده ولی پنجاه روز اعتبار داره و من برای طرح جدیدم باید 50 روز منتظر باشم . راهی نداره که زود تر طرح جدیدم فعال شه؟

  • 4
  • 1

 

من یک طرح خریدم و آغازش رو برابر پایان دوره ی قبل انتخاب کردم. دوره ی قبلیم حجمش تموم شده ولی پنجاه روز اعتبار داره و من برای طرح جدیدم باید 50 روز منتظر باشم . راهی نداره که زود تر طرح جدیدم فعال شه؟

>

من یک طرح خریدم و آغازش رو برابر پایان دوره ی قبل انتخاب کردم. دوره ی قبلیم حجمش تموم شده ولی پنجاه روز اعتبار داره و من برای طرح جدیدم باید 50 روز منتظر باشم . راهی نداره که زود تر طرح جدیدم فعال شه؟

بله فقط برای فعالسازی تیک تمدید از امروز را فعال نمایید.(یاد آور میگردد که با فعال شدن این تیک 50 روز زمان سرویس قبلی سوخت میگردد و سرویس جدید فعال میشود.)

من یک طرح خریدم و آغازش رو برابر پایان دوره ی قبل انتخاب کردم. دوره ی قبلیم حجمش تموم شده ولی پنجاه روز اعتبار داره و من برای طرح جدیدم باید 50 روز منتظر باشم . راهی نداره که زود تر طرح جدیدم فعال شه؟
من یک طرح خریدم و آغازش رو برابر پایان دوره ی قبل انتخاب کردم. دوره ی قبلیم حجمش تموم شده ولی پنجاه روز اعتبار داره و من برای طرح جدیدم باید 50 روز منتظر باشم . راهی نداره که زود تر طرح جدیدم فعال شه؟
Product rating: 4.5 out of 5 with 4403 ratings

بله فقط برای فعالسازی تیک تمدید از امروز را فعال نمایید.(یاد آور میگردد که با فعال شدن این تیک 50 روز زمان سرویس قبلی سوخت میگردد و سرویس جدید فعال میشود.)

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی