{literal}

منظور از رزرو سرویس چیست؟

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

منظور از رزرو سرویس چیست؟

  • 4
  • 1

 

منظور از رزرو سرویس چیست؟

>

منظور از رزرو سرویس چیست؟

چنانچه به دلیل مسافرت و... امکان تمدید سرویس نباشد می توانید برای یک ماه با پرداخت مبلغ 15000 ریال سرویس خود را رزرو نمایید .

ضمنا" رزرو سرویس در مراکز محدود امکانپذیر نمی باشد و تنها برای یک ماه قابل انجام است.

 

 

منظور از رزرو سرویس چیست؟
منظور از رزرو سرویس چیست؟
Product rating: 4.5 out of 5 with 14920 ratings

چنانچه به دلیل مسافرت و... امکان تمدید سرویس نباشد می توانید برای یک ماه با پرداخت مبلغ 15000 ریال سرویس خود را رزرو نمایید .

ضمنا" رزرو سرویس در مراکز محدود امکانپذیر نمی باشد و تنها برای یک ماه قابل انجام است.

 

 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی