مناقصه عمومی اجرای کانون ارزیابی و توسعه

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مناقصه عمومی اجرای کانون ارزیابی و توسعه

 

مناقصه عمومی اجرای کانون ارزیابی و توسعه

مناقصه عمومی اجرای کانون ارزیابی و توسعه

شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام) بمنظور شناسایی و ارزیابی شایستگی های تیم مدیریتی خود، در نظر دارد تا از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی واجد شرایط نسبت به برگزاری کانون های ارزیابی و توسعه مدیران اقدام نماید. از این رو متقاضیانی که تمایل به حضور و مشارکت در این فرایند مناقصه دارند دعوت بعمل می آورد تا ضمن دقت و توجه به موارد پیوست، اطلاعات خود را طی زمان مقرر به آدرس ذیل ارسال نمایند.

- مهلت دریافت اوراق شرایط مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول می باشد.
- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست پاکت های پیشنهادی خود را به دو صورت فیزیکی به نشانی: تهران، خیابان میرعماد ، نبش کوچه دوازدهم ، ساختمان آسیاتک ، واحد منابع انسانی ، اداره آموزش و توسعه استعدادها و بصورت الکترونیکی به آدرس HR@asiatech.ir حداکثر تا ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1400/02/20 ارسال نمایند. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند از طریق تلفن 1544 داخلی های 1721-1719 اقدام نمایند.

مناقصه عمومی اجرای کانون ارزیابی و توسعه
مناقصه عمومی اجرای کانون ارزیابی و توسعه
Product rating: 4.5 out of 5 with 278 ratings
تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

مناقصه عمومی اجرای کانون ارزیابی و توسعه

شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام) بمنظور شناسایی و ارزیابی شایستگی های تیم مدیریتی خود، در نظر دارد تا از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی واجد شرایط نسبت به برگزاری کانون های ارزیابی و توسعه مدیران اقدام نماید. از این رو متقاضیانی که تمایل به حضور و مشارکت در این فرایند مناقصه دارند دعوت بعمل می آورد تا ضمن دقت و توجه به موارد پیوست، اطلاعات خود را طی زمان مقرر به آدرس ذیل ارسال نمایند.

- مهلت دریافت اوراق شرایط مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول می باشد.
- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست پاکت های پیشنهادی خود را به دو صورت فیزیکی به نشانی: تهران، خیابان میرعماد ، نبش کوچه دوازدهم ، ساختمان آسیاتک ، واحد منابع انسانی ، اداره آموزش و توسعه استعدادها و بصورت الکترونیکی به آدرس HR@asiatech.ir حداکثر تا ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1400/02/20 ارسال نمایند. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند از طریق تلفن 1544 داخلی های 1721-1719 اقدام نمایند.

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی