مناقصه خرید Firewall FortiGate

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مناقصه خرید Firewall FortiGate

 

مناقصه خرید Firewall FortiGate

مناقصه خرید Firewall FortiGate

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.
موضوع مناقصه: خريد Firewall fortiGate
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ١١ روز يكشنبه ٨خرداد ماه لغايت ساعت ١٥ سه شنبه مورخ ١٠ خرداد ماه ١٤٠١
مهلت تحويل پيشنهادات: تا ساعت ١٥ سه شنبه مورخ ١٧ خرداد ماه ١٤٠١
تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي و يا سفته به مبلغ ٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ريال معادل سه ميليارد ريال در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به همراه معرفي نامه رسمي به ساختمان مركزي آسياتك واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاك ٣٧ مراجعه نمايند.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.
مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي ١٧٧٤ تماس حاصل نمايند.

مناقصه خرید Firewall FortiGate
مناقصه خرید Firewall FortiGate
Product rating: 4.5 out of 5 with 392 ratings
تاریخ خبر : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

مناقصه خرید Firewall FortiGate

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.
موضوع مناقصه: خريد Firewall fortiGate
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ١١ روز يكشنبه ٨خرداد ماه لغايت ساعت ١٥ سه شنبه مورخ ١٠ خرداد ماه ١٤٠١
مهلت تحويل پيشنهادات: تا ساعت ١٥ سه شنبه مورخ ١٧ خرداد ماه ١٤٠١
تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي و يا سفته به مبلغ ٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ريال معادل سه ميليارد ريال در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به همراه معرفي نامه رسمي به ساختمان مركزي آسياتك واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاك ٣٧ مراجعه نمايند.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.
مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي ١٧٧٤ تماس حاصل نمايند.

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی