مناقصه خرید هارد و رم

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مناقصه خرید هارد و رم

 

مناقصه خرید هارد و رم

مناقصه خرید هارد و رم

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.
موضوع مناقصه: خريد هارد و رم
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ١١ روز يكشنبه مورخ ٨خرداد ماه لغايت ساعت ١٥ روز سه شنبه مورخ ١٠خرداد ماه ١٤٠١
مهلت تحويل پيشنهادات: تا ساعت ١٥ روز دو شنبه مورخ ١٦ خرداد ماه ١٤٠١
تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي و يا سفته به مبلغ ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال معادل پنج ميليارد ريال در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با معرفي نامه رسمي به ساختمان مركزي آسياتك واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاك ٣٧ مراجعه نمايند.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.
مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي ١٧٧٤ تماس حاصل نمايند.

مناقصه خرید هارد و رم
مناقصه خرید هارد و رم
Product rating: 4.5 out of 5 with 906 ratings
تاریخ خبر : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

مناقصه خرید هارد و رم

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.
موضوع مناقصه: خريد هارد و رم
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ١١ روز يكشنبه مورخ ٨خرداد ماه لغايت ساعت ١٥ روز سه شنبه مورخ ١٠خرداد ماه ١٤٠١
مهلت تحويل پيشنهادات: تا ساعت ١٥ روز دو شنبه مورخ ١٦ خرداد ماه ١٤٠١
تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي و يا سفته به مبلغ ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال معادل پنج ميليارد ريال در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با معرفي نامه رسمي به ساختمان مركزي آسياتك واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاك ٣٧ مراجعه نمايند.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.
مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي ١٧٧٤ تماس حاصل نمايند.

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی