معاونین آسیاتک

خدمات اینترنت، اینترنت، خدمات اینترنت پرسرعت، اینترنت پرسرعت، ارائه دهنده خدمات اینترنت، اينترنت بهترین ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در کشور شرکت آسیاتک است که با بهره گیری از دانش مدیران و معاونین متخصص و مجرب خدمات اینترنت adsl و پهنای باند را در اختیار مردم قرار می دهد.
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

معاونین آسیاتک

 

معاونین آسیاتک

>

معاونین آسیاتک

معاونین  آسیاتک
معاونین  آسیاتک
Product rating: 4.5 out of 5 with 62112 ratings

معاونیــــن آسیــاتک

آقای مهندس حسین علیمحمدی

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس حسین علیمحمدی
سمت در آسـیاتک : معاون کسب و کار
توضیحات : ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی است و از خرداد سال 1390 با سمت معاونت کسب و کار همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی دارای سابقه مدیریت در گروه خودرو سازی بهمن و گروه فن آوا می باشد.

زیر گروه ها :

1- توسعه بازار فروش

2- فروش نمایندگان

3- فروش  IDC و ISDP

4- خدمات پس از فروش

ایمیل:

 

 

آقای مهندس محمد صالحی نژاد

نام و نام خانوادگی :آقای مهندس محمد صالحی نژاد
سمت در آسـیاتک : معاون اجرایی
توضیحات : ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران است و از سال 1391 با سمت نماینده مدیریت همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی دارای 14 سال سابقه در حوزه سیستم های مدیریتی و ممیزی سیستم های مدیریتی بوده و به مدت 8 سال با شرکت IMQ ایتالیا همکاری داشته اند.

زیر گروه ها:

1- مدیریت منابع انسانی

2- مدیریت روابط عمومی

3- مدیریت اجرایی

ایمیل:

 

آقای مهندس شهاب وهاب زاده

نام و نام خانوادگی: آقای مهندس شهاب وهاب زاده
سمت در آسیاتک: معاون فنی

توضیحات: ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار و کارشناسی ارشد MBA مدیریت بازاریابی از دانشگاه تهران است و از خرداد سال 1392 با سمت معاونت فنی همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی از سال 1382 در حوزه تخصصی مدیریت شبکه و سیستم های فنی متن باز در شرکت های مرتبط فعالیت مستمر داشته اند.

زیر گروه ها :

1 - طراحی شبکه شامل زیرساخت های فنی- سیستم های اطلاعاتی و امنیت اطلاعات

2- شبکه NOC  3 -سرویس SOC

ایمیل:

 

 

آقای مهندس سعید کاظم زاده نوبریان

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس سعید کاظم زاده نوبریان
سمت در آسـیاتک : معاون پشتیبانی مشترکین
توضیحات : ایشان دارای مدرک لیسانس فیزیک و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و از سال 1394 با سمت معاون بهره برداری و نگهداری همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی از سال  1369در حوزه اجرایی و مدیریتی در شرکت مخابرات استان تهران فعالیت مستمر داشته اند.

زیر گروه ها :

1 -مدیریت پشتیبانی

  2- مدیریت عملیات و بهره برداری

ایمیل: s.nobarian@asiatech.ir

 

آقای مهندس علی پوراحمدی

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس علی پوراحمدی
سمت در آسـیاتک : معاونت فناوری اطلاعات
توضیحات : ایشان دارای مدرک مهندسی نرم افزار است و از دی ماه 1395 با سمت معاونت فناوری اطلاعات همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک اغاز نمودند . وی دارای 20 سال سابقه در حوزه سیستمهای اطلاعاتی ، امنیت و زیرساختهای فنی بوده و به مدت 10 سال در زمینه علوم کامپیوتر و امنیت سابقه تدریس دارند

زیر گروه ها :
1-     امنیت اطلاعات
2-     OSS
3-     BSS
4-     سیستمهای اطلاعاتی

ایمیل: a.pourahmadi@asiatech.ir 

سرکار خانم ابوالفضل

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم ابوالفضل
سمت در آسـیاتک : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبرد
توضیحات : ایشان دارای مدرک مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد مدیریت پروژه از دانشگاه کلگری کانادا هستند و از سال 1396 با سمت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمودند. ایشان از سال 1379 در حوزه های مختلف اجرایی و مدیریتی در شرکت مخابرات ایران فعالیت داشته اند.

زیر گروه ها :

1- واحد برنامه ریزی راهبردی

2- واحد تضمین و بهبود کیفیت

3- واحد ارتباط با مشتریان

ایمیل: f.abolfazl@asiatech.ir