مزایده و مناقصه

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مزایده و مناقصه

  • اخبار
  • اخبار

 

مزایده و مناقصه

آخرین اخبار آسیاتک
Product rating: 4 out of 5 with 8969000 ratings
۱۶ شهریور ۱۴۰۱

خرید سرور G9 used

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد. موضوع مناقصه: خرید سرور G9 used مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ١٠ روز پنجشنبه مورخ 1401/06/17 ماه لغايت ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ...

۱۶ شهریور ۱۴۰۱

تجدید مناقصه خرید F۵-used و switch cisco-new

از آنجا که در مناقصه اولیه هیچیک از پیشنهادات واصله  به دلیل نقص مدارک ارائه شده در پاکات الف و ب، یا عدم کسب حدنصاب ارزیابی، مورد تایید کمیسیون معاملات شركت آسياتك قرار نگرفت، مناقصه اولیه باطل و به شرح زیر تجدید...

۱۶ شهریور ۱۴۰۱

تمدید مهلت مناقصه خرید میکروداکت

در پاسخ به درخواستهای تامین کنندگان، مهلت مناقصه منتشر شده مورخ 9 شهریور ماه روزنامه اطلاعات به شرح زیر تمدید گردید: مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ 1401/06/21 مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت12 روز...

۰۸ شهریور ۱۴۰۱

فراخوان شناسایی تولید کنندگان لباس فرم اداری

شرکت انتقال داده های آسیاتک تصمیم دارد به منظور تامین لباس فرم اداری بانوان، نسبت به شناسایی پیمانکاران توانمند و فعال در این زمینه، اقدام نماید. در این راستا از تولیدکنندگان محترمی که تمایل به همکاری با ما را دارند...

۰۸ شهریور ۱۴۰۱

خرید تجهیزات سیسکو

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد. موضوع مناقصه: خرید تجهیزات سیسکو مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ١٠ روز سه شنبه مورخ 8 شهریور ماه لغايت ساعت 17 روز شنبه مورخ...

۰۸ شهریور ۱۴۰۱

خرید کابینت ACTIVE(OLT) & PASSIVE(ODC)

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد. موضوع مناقصه: خرید کابینت ACTIVE(OLT) & PASSIVE(ODC) مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ١٠ روز سه شنبه مورخ 8 شهریور ماه لغايت ساعت 17 روز...

۰۸ شهریور ۱۴۰۱

تامین میکروداکت

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد. موضوع مناقصه: تامین میکروداکت مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹ شهریور ماه لغايت ساعت ۱۷:۰۰ روز...

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

خرید F5-used و switch cisco-new

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد. موضوع مناقصه: خرید F5-used و switch cisco-new مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ١٠ روز شنبه مورخ 29مرداد ماه لغايت ساعت 17 روز چهارشنبه...

۱۹ خرداد ۱۴۰۱

مناقصه خرید سرور (شامل تجهيزات used و new)

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد. موضوع مناقصه: خرید سرور (شامل تجهيزات used و new) مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ١0 روز شنبه مورخ 21 خرداد ماه لغايت ساعت 17 روز...

۱۲ خرداد ۱۴۰۱

مناقصه خرید هارد و رم

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد. موضوع مناقصه: خريد هارد و رم مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ١١ روز يكشنبه مورخ ٨خرداد ماه لغايت ساعت ١٥ روز سه شنبه مورخ...

۱۲ خرداد ۱۴۰۱

فراخوان شناسایی پیمانکاران حوزه فیبر

    شرکت انتقال داده های آسیاتک تصمیم دارد به منظور اجرای پروژه های آتی خود در سطح کشور نسبت به شناسایی پیمانکاران توانمند و فعال در منطقه اقدام نماید. در این راستا از شرکت های دارای قابلیت های ذیل که تمایل به همکاری با...

۱۲ خرداد ۱۴۰۱

مناقصه خرید Firewall FortiGate

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد. موضوع مناقصه: خريد Firewall fortiGate مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ١١ روز يكشنبه ٨خرداد ماه لغايت ساعت ١٥ سه شنبه مورخ ١٠ خرداد...