{literal}

آیا می شود قبل از پایان یافتن زمان سرویس خریداری شده آن را با سرویسی دیگر تعویض نمود مثلا سرویس نا محدود را با سرویسی دیگر تعویض نمود؟

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

آیا می شود قبل از پایان یافتن زمان سرویس خریداری شده آن را با سرویسی دیگر تعویض نمود مثلا سرویس نا محدود را با سرویسی دیگر تعویض نمود؟

  • 4
  • 1

 

آیا می شود قبل از پایان یافتن زمان سرویس خریداری شده آن را با سرویسی دیگر تعویض نمود مثلا سرویس نا محدود را با سرویسی دیگر تعویض نمود؟

>

آیا می شود قبل از پایان یافتن زمان سرویس خریداری شده آن را با سرویسی دیگر تعویض نمود مثلا سرویس نا محدود را با سرویسی دیگر تعویض نمود؟

چنانچه زمان باقیمانده سرویس بیشتر از 3 روز باشد امکان تغییر سرویس میباشد.

آیا می شود قبل از پایان یافتن زمان سرویس خریداری شده آن را با سرویسی دیگر تعویض نمود مثلا سرویس نا محدود را با سرویسی دیگر تعویض نمود؟
آیا می شود قبل از پایان یافتن زمان سرویس خریداری شده آن را با سرویسی دیگر تعویض نمود مثلا سرویس نا محدود را با سرویسی دیگر تعویض نمود؟
Product rating: 4.5 out of 5 with 6600 ratings

چنانچه زمان باقیمانده سرویس بیشتر از 3 روز باشد امکان تغییر سرویس میباشد.

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی