شبکه ملی اطلاعات

شبکه اینترنت ملی ، اینترنت ملی آسیاتک در این سرویس ها نقاط مورد درخواست مشتری با بهره گیری از شبکه گسترده آسیاتک در سراسر کشور با امنیت بسیار بالا به یکدیگر وصل شده و مشتری میتواند نیاز های ارتباطی خود را بر روی این بستر ایجاد نماید.
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

شبکه ملی اطلاعات

 

شبکه ملی اطلاعات

>

شبکه ملی اطلاعات

شبکه ملی اطلاعات

در این سرویس ها نقاط مورد درخواست مشتری با بهره گیری از شبکه گسترده آسیاتک در سراسر کشور با امنیت بسیار بالا به یکدیگر وصل شده و مشتری میتواند نیاز های ارتباطی خود را بر روی این بستر ایجاد نماید.

تعرفه شبکه اینترانت ملی

سرویس شبکه اطلاعات ملی (اینترانت) توضیحات تعرفه (ریال)
2048 کیلوبیت نامحدود با امکان تبادل حداقل  160 گیگ در ماه 745,000
2048 کیلوبیت با امکان تبادل حداکثر 10 گیگ در ماه 107,838
1024 کیلوبیت نامحدود با امکان تبادل حداقل 80 گیگ در ماه 451,750
512 کیلوبیت نامحدود با امکان تبادل حداقل 40 گیگ در ماه 271,750
256 کیلوبیت نامحدود با امکان تبادل حداقل 20 گیگ در ماه 174,250
128 کیلوبیت نامحدود با امکان تبادل حداقل 10 گیگ در ماه 121,750

 

تعهدات:
 • ارائه خدمات مورد نیاز متقاضی، با بررسی درخواست و امکان سنجی
 • نصب تجهیزات لازم برای ارائه خدمات درخواستی
محدودیتها:
 • امکان ارائه سرویس طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات
 • عدم امکان ارائه سرویس در مناطق فاقد دید مناسب برای تجهیزات مخابراتی
 • عدم امکان تامین نامحدود پهنای باند
 • محدویت های فرکانسی و ارتباطی
به هزینه های فوق 6%عوارض و مالیات  در هنگام صدور فاکتور اضافه خواهد شد.
    جهت اطلاع با نحوه اشتراک و تعرفه ها با شماره تلفن 82144260
شبکه ملی اطلاعات
شبکه ملی اطلاعات
Product rating: 4.5 out of 5 with 11033 ratings

شبکه ملی اطلاعات

در این سرویس ها نقاط مورد درخواست مشتری با بهره گیری از شبکه گسترده آسیاتک در سراسر کشور با امنیت بسیار بالا به یکدیگر وصل شده و مشتری میتواند نیاز های ارتباطی خود را بر روی این بستر ایجاد نماید.

تعرفه شبکه اینترانت ملی

سرویس شبکه اطلاعات ملی (اینترانت) توضیحات تعرفه (ریال)
2048 کیلوبیت نامحدود با امکان تبادل حداقل  160 گیگ در ماه 745,000
2048 کیلوبیت با امکان تبادل حداکثر 10 گیگ در ماه 107,838
1024 کیلوبیت نامحدود با امکان تبادل حداقل 80 گیگ در ماه 451,750
512 کیلوبیت نامحدود با امکان تبادل حداقل 40 گیگ در ماه 271,750
256 کیلوبیت نامحدود با امکان تبادل حداقل 20 گیگ در ماه 174,250
128 کیلوبیت نامحدود با امکان تبادل حداقل 10 گیگ در ماه 121,750

 

تعهدات:
 • ارائه خدمات مورد نیاز متقاضی، با بررسی درخواست و امکان سنجی
 • نصب تجهیزات لازم برای ارائه خدمات درخواستی
محدودیتها:
 • امکان ارائه سرویس طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات
 • عدم امکان ارائه سرویس در مناطق فاقد دید مناسب برای تجهیزات مخابراتی
 • عدم امکان تامین نامحدود پهنای باند
 • محدویت های فرکانسی و ارتباطی
به هزینه های فوق 6%عوارض و مالیات  در هنگام صدور فاکتور اضافه خواهد شد.
    جهت اطلاع با نحوه اشتراک و تعرفه ها با شماره تلفن 82144260