سرعت سرویس Public Wi-Fi چقدر است؟

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

سرعت سرویس Public Wi-Fi چقدر است؟

  • 4
  • 1

 

سرعت سرویس Public Wi-Fi چقدر است؟

>

سرعت سرویس Public Wi-Fi چقدر است؟

سرویس دائمی: تا 10 مگابیت بر ثانیه

سرویس رایگان: تا 6 مگابیت بر ثانیه

کاربر آسیاتک: مطابق با سرویس ADSL  خود

سرعت سرویس  Public Wi-Fi چقدر است؟
سرعت سرویس  Public Wi-Fi چقدر است؟
Product rating: 4.5 out of 5 with 770 ratings

سرویس دائمی: تا 10 مگابیت بر ثانیه

سرویس رایگان: تا 6 مگابیت بر ثانیه

کاربر آسیاتک: مطابق با سرویس ADSL  خود

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی