خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)

  • 4g
  • 4g

 

خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)

>

خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)

 

TD-LTE را میتوان جدیدترین تکنولوژی و بستر ارائه خدمات اینترنت در دنیا دانست که در حال حاضر یکی از پر سرعت ترین راهکارهای دسترسی می باشد.

این تکنولوژی بر مبنای زمانبندی جهت ارسال و دریافت در شبکه استفاده می شود. به این معنا که از یک برنامه زمان بندی برای ارسال و دریافت دیتا استفاده میکند. به بیان دیگر طی یک زمان بندی از پهنای باند برای دریافت و ارسال دیتا استفاده مینماید و داده ها در بازه زمانی مشخص دانلود و در یک بازه دیگر آپلود میشوند.

در آینده بسیار نزدیک با این تکنولوژی کاربر میتواند با دریافت سیم کارت دیتای آسیاتک، از اینترنت پر سرعت این شرکت استفاده نماید. در این تکنولوژی میتوان تا سرعت 150 مگابیت بر ثانیه، امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت را در اختیار کاربر قرارداد.

برای بهره گیری از این خدمات کاربر میتواند با تهیه مودم TD-LTE از هریک از نمایندگی های آسیاتک و نیز دریافت سیم کارت و قراردادن آن در مودم بدون نیاز به تنظیمات پیچیده و به صورت plug and play ، سرویس خود را برقرار سازد.

در راهکار TD-LTE تمامی محدودیت های ارائه سرویس adsl برطرف شده و کاربران میتوانند با بهره گیری از این خدمات از امکانات بی نظیر شرکت آسیاتک استفاده نمایند.از جمله این امکانات استفاده از سرویس های vod و iptv و همچنین دیگر خدمات ارزش افزوده که از سوی آسیاتک می باشد.

زمان ارائه سرویس به همراه تعرفه های مربوط به آن در آینده بسیار نزدیک اعلام خواهد گردید.

 

 

خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)
خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)
Product rating: 4.5 out of 5 with 138626 ratings

 

TD-LTE را میتوان جدیدترین تکنولوژی و بستر ارائه خدمات اینترنت در دنیا دانست که در حال حاضر یکی از پر سرعت ترین راهکارهای دسترسی می باشد.

این تکنولوژی بر مبنای زمانبندی جهت ارسال و دریافت در شبکه استفاده می شود. به این معنا که از یک برنامه زمان بندی برای ارسال و دریافت دیتا استفاده میکند. به بیان دیگر طی یک زمان بندی از پهنای باند برای دریافت و ارسال دیتا استفاده مینماید و داده ها در بازه زمانی مشخص دانلود و در یک بازه دیگر آپلود میشوند.

در آینده بسیار نزدیک با این تکنولوژی کاربر میتواند با دریافت سیم کارت دیتای آسیاتک، از اینترنت پر سرعت این شرکت استفاده نماید. در این تکنولوژی میتوان تا سرعت 150 مگابیت بر ثانیه، امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت را در اختیار کاربر قرارداد.

برای بهره گیری از این خدمات کاربر میتواند با تهیه مودم TD-LTE از هریک از نمایندگی های آسیاتک و نیز دریافت سیم کارت و قراردادن آن در مودم بدون نیاز به تنظیمات پیچیده و به صورت plug and play ، سرویس خود را برقرار سازد.

در راهکار TD-LTE تمامی محدودیت های ارائه سرویس adsl برطرف شده و کاربران میتوانند با بهره گیری از این خدمات از امکانات بی نظیر شرکت آسیاتک استفاده نمایند.از جمله این امکانات استفاده از سرویس های vod و iptv و همچنین دیگر خدمات ارزش افزوده که از سوی آسیاتک می باشد.

زمان ارائه سرویس به همراه تعرفه های مربوط به آن در آینده بسیار نزدیک اعلام خواهد گردید.