آیا جهت تمدید سرویس حتما باید کارت های بانک های ملت و سامان را داشته باشیم . من کارت بانک ملی را استفاده می کنم . چه طور باید نسبت به شارژ اقدام کنم؟

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

آیا جهت تمدید سرویس حتما باید کارت های بانک های ملت و سامان را داشته باشیم . من کارت بانک ملی را استفاده می کنم . چه طور باید نسبت به شارژ اقدام کنم؟

  • 4
  • 1

 

آیا جهت تمدید سرویس حتما باید کارت های بانک های ملت و سامان را داشته باشیم . من کارت بانک ملی را استفاده می کنم . چه طور باید نسبت به شارژ اقدام کنم؟

>

آیا جهت تمدید سرویس حتما باید کارت های بانک های ملت و سامان را داشته باشیم . من کارت بانک ملی را استفاده می کنم . چه طور باید نسبت به شارژ اقدام کنم؟

خیر- با کلیه کارت های عضو شتاب میتوان پرداخت را انجام داد.

آیا جهت تمدید سرویس حتما باید کارت های  بانک های ملت و سامان را داشته باشیم . من کارت بانک ملی را استفاده می کنم . چه طور باید نسبت به شارژ اقدام کنم؟
آیا جهت تمدید سرویس حتما باید کارت های  بانک های ملت و سامان را داشته باشیم . من کارت بانک ملی را استفاده می کنم . چه طور باید نسبت به شارژ اقدام کنم؟
Product rating: 4.5 out of 5 with 4614 ratings

خیر- با کلیه کارت های عضو شتاب میتوان پرداخت را انجام داد.

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی