تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم های مدیریت در آسیاتک به همراه موفقیت در استقرار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم های مدیریت در آسیاتک به همراه موفقیت در استقرار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001

 

تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم های مدیریت در آسیاتک به همراه موفقیت در استقرار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001

تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم های مدیریت در آسیاتک به همراه موفقیت در استقرار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001

به گزارش روابط عمومی شرکت آسیاتک ، طبق برنامه ریزی کلان انجام شده در جهت استفاده از استانداردها و خطوط راهنمای بین المللی در توسعه کسب و کار خود، امسال نیز موفق گردید نسبت به تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم های مدیریت خود و همچنین اخذ گواهینامه ISO 45001:2018 اقدام نماید.
براساس این گزارش ، با انجام ممیزی سالانه شرکت آسیاتک در آذر ماه ، این شرکت موفق شد تا ازسوی تیم ممیزی شرکت توف نورد حائز شرایط گردیده و اعتبار گواهینامه های ISO 10015 ، ISO 14001، ISO 9001 ، ISO 10003، ISO10002، ISO 10001، آراستگی محیط کار (5S ) و ISO 10004را تمدید نماید.
علاوه براین ، شرکت آسیاتک موفق به دریافت گواهینامه ISO 45001:2018 جهت اطمینان از سلامت کارکنان و ایمنی آنها شده است.
استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO45001) سازمان ها را قادر می سازد که ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را مدیریت نموده و عملکرد سلامت و ایمنی را بهبود بخشند. از اقدامات مرتبط با تداوم کسب و کار حمایت گردیده و اطمینان می دهد که افراد (کارکنان) ایمن تر و سالم تر هستند و درعین حال سبب افزایش شایستگی آنها خواهد شد. همچنین این سیستم می تواند از طریق یک سري فرآیندهاي سیستماتیک و مداوم به اهداف خود در پیشگیري از سوانح نائل آید و می تواند از طریق تقویت تعهد سازمانی، عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را بصورت کنشگرایانه (proactive) بهبود بخشد. در نهایت اطمینان می دهند که اعتبار سازمان بعنوان مکان امن براي کارکردن، بیشتر گردیده است.
این شرکت همواره در راستای ارائه خدمات بهینه و ارتقاء سطح مشتری مداری، صیانت از تمامی ذینفعان از جمله کارکنان را سرلوحه امور خود قرار داده است.

تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم های مدیریت در آسیاتک به همراه موفقیت در استقرار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001
تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم های مدیریت در آسیاتک به همراه موفقیت در استقرار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001
Product rating: 4.5 out of 5 with 946 ratings
تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم های مدیریت در آسیاتک به همراه موفقیت در استقرار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001

به گزارش روابط عمومی شرکت آسیاتک ، طبق برنامه ریزی کلان انجام شده در جهت استفاده از استانداردها و خطوط راهنمای بین المللی در توسعه کسب و کار خود، امسال نیز موفق گردید نسبت به تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم های مدیریت خود و همچنین اخذ گواهینامه ISO 45001:2018 اقدام نماید.
براساس این گزارش ، با انجام ممیزی سالانه شرکت آسیاتک در آذر ماه ، این شرکت موفق شد تا ازسوی تیم ممیزی شرکت توف نورد حائز شرایط گردیده و اعتبار گواهینامه های ISO 10015 ، ISO 14001، ISO 9001 ، ISO 10003، ISO10002، ISO 10001، آراستگی محیط کار (5S ) و ISO 10004را تمدید نماید.
علاوه براین ، شرکت آسیاتک موفق به دریافت گواهینامه ISO 45001:2018 جهت اطمینان از سلامت کارکنان و ایمنی آنها شده است.
استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO45001) سازمان ها را قادر می سازد که ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را مدیریت نموده و عملکرد سلامت و ایمنی را بهبود بخشند. از اقدامات مرتبط با تداوم کسب و کار حمایت گردیده و اطمینان می دهد که افراد (کارکنان) ایمن تر و سالم تر هستند و درعین حال سبب افزایش شایستگی آنها خواهد شد. همچنین این سیستم می تواند از طریق یک سري فرآیندهاي سیستماتیک و مداوم به اهداف خود در پیشگیري از سوانح نائل آید و می تواند از طریق تقویت تعهد سازمانی، عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را بصورت کنشگرایانه (proactive) بهبود بخشد. در نهایت اطمینان می دهند که اعتبار سازمان بعنوان مکان امن براي کارکردن، بیشتر گردیده است.
این شرکت همواره در راستای ارائه خدمات بهینه و ارتقاء سطح مشتری مداری، صیانت از تمامی ذینفعان از جمله کارکنان را سرلوحه امور خود قرار داده است.

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی