سرور مجازی / اختصاصی

سرور مجازی اختصاصی خدماتی است با امکانات سخت‌افزاری اختصاصی و قابل گسترش بر روی مجموعه‌ای از سرورهای پرتوان که امکان گسترش منابع سخت‌افزاری را برای مشترک فراهم نموده و همچنین با بهره‌گیری از کنترل پانل امکان مدیریت سرور را از راه دور تامین می‌نماید.
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

سرور مجازی / اختصاصی

 

سرور مجازی / اختصاصی

>

سرور مجازی / اختصاصی

خدماتی است با امکانات سخت‌افزاری اختصاصی و قابل گسترش بر روی مجموعه‌ای از سرورهای پرتوان که امکان گسترش منابع سخت‌افزاری را برای مشترک فراهم نموده و همچنین با بهره‌گیری از کنترل پانل امکان مدیریت سرور را از راه دور تامین می‌نماید.

سرور خصوصی مجازی (Virtual Private Server) بیشتر امکانات یک سرور واقعی را داراست اما حدود سخت افزاری آن بوسیله نرم افزارهای مخصوص به صورت مجازی تعیین شده است.

سرور خصوصی مجازی مناسب برای کسانی می‌باشد که به یک سرور اختصاصی (Dedicated Server) جهت وب سایت یا وب سایت های خود نیازمند می‌باشند، اما توان یا توجیه اقتصادی اجاره یک سرور اختصاصی کامل را ندارند.

در اين سرويس هر يك از سرورهای مجازی كاملا مانند يك سرور فيزيكی شبكه مشاهده مي شوند. همچنين يک سرور مجازی نسبت به يک سرور اختصاصی معادل خود در منابع سخت افزاري به علت استفاده از سخت افزار بهتر در سرور مادر و دسترسی به منابع اضافی در سخت افزار اشتراکی، داراي کارايی بهتر و بالاتری می باشد.

سرور مجازی / اختصاصی
سرور مجازی / اختصاصی
Product rating: 4.5 out of 5 with 50750 ratings

خدماتی است با امکانات سخت‌افزاری اختصاصی و قابل گسترش بر روی مجموعه‌ای از سرورهای پرتوان که امکان گسترش منابع سخت‌افزاری را برای مشترک فراهم نموده و همچنین با بهره‌گیری از کنترل پانل امکان مدیریت سرور را از راه دور تامین می‌نماید.

سرور خصوصی مجازی (Virtual Private Server) بیشتر امکانات یک سرور واقعی را داراست اما حدود سخت افزاری آن بوسیله نرم افزارهای مخصوص به صورت مجازی تعیین شده است.

سرور خصوصی مجازی مناسب برای کسانی می‌باشد که به یک سرور اختصاصی (Dedicated Server) جهت وب سایت یا وب سایت های خود نیازمند می‌باشند، اما توان یا توجیه اقتصادی اجاره یک سرور اختصاصی کامل را ندارند.

در اين سرويس هر يك از سرورهای مجازی كاملا مانند يك سرور فيزيكی شبكه مشاهده مي شوند. همچنين يک سرور مجازی نسبت به يک سرور اختصاصی معادل خود در منابع سخت افزاري به علت استفاده از سخت افزار بهتر در سرور مادر و دسترسی به منابع اضافی در سخت افزار اشتراکی، داراي کارايی بهتر و بالاتری می باشد.


سرور مجازی

نام سرویس هزینه راه اندازی ماهانه هزینه راه اندازی سه ماهه هزینه راه اندازی شش ماهه هزینه راه اندازی سالانه قیمت ماهانه قیمت سه ماهه قیمت شش ماهه قیمت سالانه  
HP1 - DL380 - G8
---
---
---
---
14490000.00
43470000.00
86940000.00
173880000.00
HP2 - DL380 - G8
---
---
---
---
16990000.00
50970000.00
101940000.00
203880000.00
HP3 - DL380 - G8
---
---
---
---
20990000.00
62970000.00
125940000.00
251880000.00
HP1 - DL360 - G8
---
---
---
---
17990000.00
53970000.00
107940000.00
215880000.00
HP2 - DL360 - G8
---
---
---
---
15990000.00
47970000.00
95940000.00
191880000.00
HP3 - DL360 - G7
---
---
---
---
9990000.00
29970000.00
59940000.00
119880000.00
HP4 - DL320 - G8
---
---
---
---
6490000.00
19470000.00
38940000.00
77880000.00
HP5 - DL320 - G8
---
---
---
---
5490000.00
16470000.00
32940000.00
65880000.00
LinuxProfessional
---
---
---
---
---
---
---
7000000.00
WindowsProfessional
---
---
---
---
---
---
---
7000000.00
1000 گیگابایت
---
---
---
---
11000000.00
---
---
---
HP6 - DL320 - G8
---
---
---
---
7490000.00
22470000.00
44940000.00
89880000.00
L6
---
---
---
---
---
---
---
2500000.00
W6
---
---
---
---
---
---
---
2500000.00
500 گیگابایت
---
---
---
---
6000000.00
---
---
---
40 گیگابایت
---
---
---
---
400000.00
---
---
---
بسته مکالمه 15 هزار تومانی 3 ماهه
---
---
---
---
150000.00
---
---
---
L5
---
---
---
---
---
---
---
1700000.00
W5
---
---
---
---
---
---
---
1700000.00
200 گیگابایت
---
---
---
---
2400000.00
---
---
---
30 گیگابایت
---
---
---
---
300000.00
---
---
---
بسته مکالمه 30 هزار تومانی 3 ماهه
---
---
---
---
300000.00
---
---
---
L4
---
---
---
---
---
---
---
1100000.00
W4
---
---
---
---
---
---
---
1100000.00
20 گیگابایت
---
---
---
---
200000.00
---
---
---
بسته مکالمه 45 هزار تومانی 6 ماهه
---
---
---
---
450000.00
---
---
---
L3
---
---
---
---
---
---
---
700000.00
W3
---
---
---
---
---
---
---
700000.00
100 گیگابایت
---
---
---
---
1300000.00
---
---
---
15 گیگابایت
---
---
---
---
150000.00
---
---
---
بسته مکالمه 100هزار تومانی 3 ماهه
---
---
---
---
1000000.00
---
---
---
L2
---
---
---
---
---
---
---
400000.00
W2
---
---
---
---
---
---
---
400000.00
50 گیگابایت
---
---
---
---
810000.00
---
---
---
30 گیگابایت
---
---
---
---
500000.00
---
---
---
10 گیگابایت
---
---
---
---
100000.00
---
---
---
B1
---
---
---
---
100000.00
---
---
1000000.00
B2
---
---
---
---
180000.00
---
---
1800000.00
B3
---
---
---
---
400000.00
---
---
4000000.00
B4
---
---
---
---
700000.00
---
---
7000000.00
B5
---
---
---
---
1200000.00
---
---
12000000.00
B6
---
---
---
---
2100000.00
---
---
21000000.00
D1
---
---
---
---
---
---
---
50000.00
D2
---
---
---
---
---
---
---
100000.00
D3
---
---
---
---
---
---
---
150000.00
D4
---
---
---
---
---
---
---
300000.00
D5
---
---
---
---
---
---
---
500000.00
L1
---
---
---
---
---
---
---
250000.00
W1
---
---
---
---
---
---
---
250000.00
تا 40مگ/2048 گیگ 12ماهه OWA
---
---
---
---
---
---
---
26500000.00
تا 20مگ/80 گیگ 12 ماهه OWA
---
---
---
---
---
---
---
1050000.00
5 گیگابایت
---
---
---
---
50000.00
---
---
---
20 گیگابایت
---
---
---
---
400000.00
---
---
---
تا 40مگ/1024 گیگ 12ماهه OWA
---
---
---
---
---
---
---
12700000.00
تا 20مگ/24 گیگ 12ماهه OWA
---
---
---
---
---
---
---
900000.00
4 گیگابایت
---
---
---
---
40000.00
---
---
---
تا20مگ/120گیگ 24ماهه OWA
---
---
---
---
---
---
---
---
شماره معمولی
---
---
---
---
1000000.00
---
---
---
شماره معمولی
---
---
---
---
1000000.00
---
---
---
شماره معمولی
---
---
---
---
1000000.00
---
---
---
شماره معمولی
---
---
---
---
1000000.00
---
---
---
شماره معمولی(خارج از شبکه)
---
---
---
---
1000000.00
---
---
---
10 گیگابایت
---
---
---
---
244000.00
---
---
---
Public Wifi ویژه (4مگ/3گیگ یکروزه)
---
---
---
---
20000.00
---
---
---
تا 40مگ/300 گیگ 12ماهه OWA
---
---
---
---
---
---
---
4500000.00
3 گیگابایت
---
---
---
---
30000.00
---
---
---
تا 40 مگ 600 گیگ یک ماهه OWA
---
---
---
---
8600000.00
---
---
---
شماره نقره ای 2 میلیون و 500 هزار تومان
---
---
---
---
25000000.00
---
---
---
شماره نقره ای 2 میلیون و 500 هزار تومان
---
---
---
---
25000000.00
---
---
---
شماره برنزی 500 هزار تومان
---
---
---
---
5000000.00
---
---
---
Public Wifi ویژه (6مگ/ 6 گیگ 12 ماهه)
---
---
---
---
300000.00
---
---
---
شماره نقره ای 2 میلیون و 500 هزار تومان
---
---
---
---
25000000.00
---
---
---
شماره نقره ای 2 میلیون و 500 هزار تومان (خارج از شبکه)
---
---
---
---
25000000.00
---
---
---
5 گیگابایت
---
---
---
---
134000.00
---
---
---
تا 20مگ/20 گیگ در ماه OWA
---
---
---
---
600000.00
1500000.00
2300000.00
4000000.00
2 گیگابایت
---
---
---
---
20000.00
---
---
---
تا 40مگ/100 گیگ 6ماهه OWA
---
---
---
---
---
---
2000000.00
---
شماره برنزی 500 هزار تومان
---
---
---
---
5000000.00
---
---
---
شماره نقره ای 2 میلیون و 500 هزار تومان
---
---
---
---
25000000.00
---
---
---
شماره برنزی 500 هزار تومان
---
---
---
---
5000000.00
---
---
---
شماره برنزی 500 هزار تومان
---
---
---
---
5000000.00
---
---
---
شماره برنزی 500 هزار تومان (خارج از شبکه)
---
---
---
---
5000000.00
---
---
---
Wi-Fi دائمی
---
---
---
---
10000.00
---
---
---
3 گیگابایت
---
---
---
---
90000.00
---
---
---
تا20 مگ/ 6 گیگ 12ماهه OWA
---
---
---
---
---
---
---
150000.00
1 گیگابایت
---
---
---
---
10000.00
---
---
---
تا 40مگ/ 15گیگ 3ماهه OWA
---
---
---
---
---
500000.00
---
---
تا 8 مگ/ 2 گیگ یک ماهه OWA
---
---
---
---
90000.00
---
---
---
تا 8 مگ/ 4 گیگ یک ماهه OWA
---
---
---
---
160000.00
---
---
---
تا 8 مگ/ 8 گیگ یک ماهه OWA
---
---
---
---
300000.00
---
---
---
تا 12 مگ/ 10 گیگ در ماه OWA
---
---
---
---
400000.00
900000.00
1600000.00
---
تا 20مگ /120 گیگ 12ماهه OWA
---
---
---
---
---
---
---
2500000.00
تا 8 مگ/ 50 گیگ یک ماهه اینترانت OWA
---
---
---
---
605000.00
1815000.00
3630000.00
7260000.00
تا 8 مگ/ 100 گیگ یک ماهه اینترانت OWA
---
---
---
---
995000.00
2985000.00
5970000.00
11940000.00
تا 8 مگ/ 200 گیگ یک ماهه اینترانت OWA
---
---
---
---
1899000.00
5697000.00
11394000.00
22788000.00
تا 8 مگ/ 40 گیگ 3ماهه OWA
---
---
---
---
---
700000.00
---
---
تا 8 مگ/80 گیگ 6 ماهه OWA
---
---
---
---
---
---
1400000.00
---
تا 8 مگ/150 گیگ 12 ماهه OWA
---
---
---
---
---
---
---
2200000.00
اینترنت پرسرعت نامحدود برنزی  از 128تا 1024 کیلوبیت با امکان تبادل حداقل 15گیگ یک ماهه
---
---
---
---
360000.00
---
---
---
اینترنت پرسرعت نامحدود نقره ای از 256 تا 2048 کیلوبیت با امکان تبادل حداقل 36گیگ یک ماهه
---
---
---
---
650000.00
---
---
---
اینترنت پرسرعت نامحدود طلايي از 512 تا 4096 کيلوبيت با امکان تبادل حداقل 180گيگ یک ماهه
---
---
---
---
2500000.00
---
---
---
تا12مگ/60گیگ 12ماهه OWA
---
---
---
---
---
---
---
900000.00
شماره طلایی 4 میلیون تومانی
---
---
---
---
40000000.00
---
---
---
شماره طلایی 4 میلیون تومانی
---
---
---
---
40000000.00
---
---
---
شماره طلایی 4 میلیون تومانی
---
---
---
---
40000000.00
---
---
---
شماره طلایی 4 میلیون تومانی
---
---
---
---
40000000.00
---
---
---
شماره طلایی 4 میلیون تومانی (خارج شبکه)
---
---
---
---
40000000.00
---
---
---
1 گیگابایت
---
---
---
---
30000.00
---
---
---
تا50مگ/500 گیگ 12ماهه OWA
---
---
---
---
---
---
---
7000000.00
تا 50مگ/100 گیگ 12ماهه OWA
---
---
---
---
---
---
---
2700000.00
تا 50مگ/60 گیگ یک ماهه OWA
---
---
---
---
950000.00
---
---
---
نیم گیگابایت
---
---
---
---
5000.00
---
---
---
تا16مگ/16گیگ 6ماهه OWA
200000.00
200000.00
---
200000.00
---
---
320000.00
---
تا10مگ/10گیگ 12ماهه OWA
200000.00
200000.00
200000.00
---
---
---
---
350000.00
تا16مگ/160گیگ 12ماهه OWA
200000.00
200000.00
---
---
---
---
---
2070000.00
virtual private server 1
---
---
---
---
699000.00
2097000.00
4194000.00
8388000.00
virtual private server 2
---
---
---
---
1099000.00
3297000.00
6594000.00
13188000.00
virtual private server 3
---
---
---
---
1599000.00
4797000.00
9594000.00
19188000.00
virtual private server 4
---
---
---
---
1999000.00
5997000.00
11994000.00
23988000.00
virtual private server 5
---
---
---
---
2999000.00
8997000.00
17994000.00
35988000.00
virtual private server 6
---
---
---
---
3599000.00
10797000.00
21594000.00
43188000.00
virtual private server 7
---
---
---
---
4699000.00
14097000.00
28194000.00
56388000.00