تعداد کانال‌های پیش فرض برای هر خط تلفن ثابت آسیاتل چه تعداد است؟

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

تعداد کانال‌های پیش فرض برای هر خط تلفن ثابت آسیاتل چه تعداد است؟

  • 4
  • 1

 

تعداد کانال‌های پیش فرض برای هر خط تلفن ثابت آسیاتل چه تعداد است؟

>

تعداد کانال‌های پیش فرض برای هر خط تلفن ثابت آسیاتل چه تعداد است؟

برای مشترکین خانگی که یک شماره خریداری می‌نمایند یک عدد کانال به صورت پیش فرض قرارداد شده است. ولی برای مشترکین تجاری که قصد استفاده از چند کانال بر روی یک سرشماره را دارند، هیچ کانالی در نظر گرفته نشده و به تعداد کانال خریداری شده امکان برقراری تماس را دارند.

تعداد کانال‌های پیش فرض برای هر خط تلفن ثابت آسیاتل چه تعداد است؟
تعداد کانال‌های پیش فرض برای هر خط تلفن ثابت آسیاتل چه تعداد است؟
Product rating: 4.5 out of 5 with 1969 ratings

برای مشترکین خانگی که یک شماره خریداری می‌نمایند یک عدد کانال به صورت پیش فرض قرارداد شده است. ولی برای مشترکین تجاری که قصد استفاده از چند کانال بر روی یک سرشماره را دارند، هیچ کانالی در نظر گرفته نشده و به تعداد کانال خریداری شده امکان برقراری تماس را دارند.

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی