با هر نام کاربری و کلمه عبور ADSL چند نفر می توانیم به سرویس Public Wi-F متصل شویم؟

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

با هر نام کاربری و کلمه عبور ADSL چند نفر می توانیم به سرویس Public Wi-F متصل شویم؟

  • 4
  • 1

 

با هر نام کاربری و کلمه عبور ADSL چند نفر می توانیم به سرویس Public Wi-F متصل شویم؟

>

با هر نام کاربری و کلمه عبور ADSL چند نفر می توانیم به سرویس Public Wi-F متصل شویم؟

در این حالت از هر نام کاربری ADSL2+ فقط 1 نفر می تواند از سرویسPWA  استفاده نماید.

با هر نام کاربری و کلمه عبور ADSL چند نفر می توانیم به سرویس Public Wi-F متصل شویم؟
با هر نام کاربری و کلمه عبور ADSL چند نفر می توانیم به سرویس Public Wi-F متصل شویم؟
Product rating: 4.5 out of 5 with 986 ratings

در این حالت از هر نام کاربری ADSL2+ فقط 1 نفر می تواند از سرویسPWA  استفاده نماید.

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی