+ADSL2 VDSL TD-LTE OWA آسیاتل تماشاخونه باشگاه مشتریان
بانک و بیمه

بانک و بیمه


برای بخش بانک و بیمه با توجه به مشابهتی که در ارتباط با گستردگی شعب در سراسرکشور، موضوع امنیت اطلاعات، نحوه ارائه خدمات و ... دارند، راهکارهای سازمانی خاص در نظر گرفته شده است.

در راهکارهای سازمانی که برای این بخش عرضه می شود موارد ذیل به صورت مستقل و ترکیبی ارائه می شوند:

 

خدمات مرکز داده
خدمات اینترنت شامل ADSL، TD-LTE، پهنای باند اختصاصی، خدمات بی سیم ارتباطی و...
تلفن ثابت سازمانی جهت کاهش هزینه ها به صفر
از همه مهمتر خدمات VPN که باعث می شود یا راهکار بسیار امن، پایدار و ارزان در اختیار بانکها قرار گیرد.