اقدامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

اقدامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

 • 4
 • 1

 

اقدامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

>

اقدامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

اقدامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

در این خصوص دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مصوب 27/04/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیئت مدیره به تصویب رسیده و اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته است؛

 

 • اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بازار و اجرای عملیات شرکت در چارچوب قراردادهای مشخص، بازرسی و حسابرسی سالانه و برگزاری مجامع در مواعد قانونی و ایجاد کمیته حسابرسی برای شرکت اصلی و شرکت های فرعی. (ماده 3)
 • بهره مندی از اعضای هیئت مدیره دارای صلاحیت و تصویب حقوق و مزایای اعضای موظف در هیئت مدیره و اخذ وثیقه لازم، و یک نفر به عنوان عضو مالی، اخذ اقرار نامه مبنی بر عدم عضویت موظف در شرکت های دیگر. (ماده 4)
 • ارائه اطلاعات به سهامداران در چارچوب قوانین و مقررات و ثبت مالکیت سهام و پرداخت به موقع سود سهام. (ماده 6)
 • تصویب معاملات با اشخاص وابسته و رعایت قوانین ماده 129 قانون تجارت. (ماده 7)
 • تشکیل واحد حسابرسی داخلی و انتخاب اعضای کمیته حسابرسی (ماده 8 و9) و اجرای سیستم های کنترل داخلی و نظارت بر آن ها.
 • تدوین دستورالعمل جمع آوری پیشنهادات و گزارشات نقض قوانین و همچنین تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره در هیئت مدیره (ماده 10 و 11 و 12 ) و افشای دارندگان اطلاعات نهانی شرکت به سازمان بورس اوراق بهادار.
 • عدم تفویض مفاد ماده 13 در عدم مشارکت عضو ذینفع در رای گیری ها و انتخاب اعضای کمیته حسابرسی و انتصابات. (ماده 15)
 • اجرای حسابرسی های شش ماهه و سالانه (ماده 16) و تدوین و ایجاد دستورالعمل دبیرخانه هیئت مدیره (ماده 21) و جمع آوری مستندات صورتجلسات هیئت مدیره و نهاده گذاری آنها (ماده 22 و 23 ) و تشکیل جلسات به طور منظم و اجرای مصوبات آن. (ماده 24 ، 25 ، 26 و27 )
 • ایجاد ساز و کارهای مناسب برای برگزاری مجامع (ماده 29 و 30) حضوری و آنلاین و بارگذاری گزارشات مالی در سامانه کدال و رعایت مفاد اجرای مجامع به طور قانونی. (ماده 31 الی 38)
 • رعایت روند انتخاب اعضای هیئت مدیره در مجمع و رعایت مقررات مربوط به عضو مستقل هیئت مدیره. (فصل 5)
 • افشای اطلاعات مدیران و اعضای هیئت مدیره در سایت شرکت اعم از تحصیلات و سوابق آن ها و همچنین اقدام به ارزیابی عملکرد شرکت با مقایسه بودجه و عملکرد واقعی در مقاطع زمانی سه ماهه. (ماده 42 و 43)
 • ریسک های شرکت توسط کمیته ریسک و معاونت راهبرد شناسایی و ارزیابی می گردد که در طول سال اقدامات لازم صورت گرفته است. همچنین ارزشیابی پرسنل توسط سیستم ارزیابی و بطور سه ماهه ارزشیابی شده و گزارشات لازم ارائه می گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از کامپیوتر توسط واحد امنیت تهیه و ارائه گردیده است.
 • تشکیل کمیته انتصابات طی مصوبه هیئت مدیره

 

اقدامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی
اقدامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی
Product rating: 4.5 out of 5 with 176 ratings

اقدامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

در این خصوص دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مصوب 27/04/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیئت مدیره به تصویب رسیده و اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته است؛

 

 • اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بازار و اجرای عملیات شرکت در چارچوب قراردادهای مشخص، بازرسی و حسابرسی سالانه و برگزاری مجامع در مواعد قانونی و ایجاد کمیته حسابرسی برای شرکت اصلی و شرکت های فرعی. (ماده 3)
 • بهره مندی از اعضای هیئت مدیره دارای صلاحیت و تصویب حقوق و مزایای اعضای موظف در هیئت مدیره و اخذ وثیقه لازم، و یک نفر به عنوان عضو مالی، اخذ اقرار نامه مبنی بر عدم عضویت موظف در شرکت های دیگر. (ماده 4)
 • ارائه اطلاعات به سهامداران در چارچوب قوانین و مقررات و ثبت مالکیت سهام و پرداخت به موقع سود سهام. (ماده 6)
 • تصویب معاملات با اشخاص وابسته و رعایت قوانین ماده 129 قانون تجارت. (ماده 7)
 • تشکیل واحد حسابرسی داخلی و انتخاب اعضای کمیته حسابرسی (ماده 8 و9) و اجرای سیستم های کنترل داخلی و نظارت بر آن ها.
 • تدوین دستورالعمل جمع آوری پیشنهادات و گزارشات نقض قوانین و همچنین تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره در هیئت مدیره (ماده 10 و 11 و 12 ) و افشای دارندگان اطلاعات نهانی شرکت به سازمان بورس اوراق بهادار.
 • عدم تفویض مفاد ماده 13 در عدم مشارکت عضو ذینفع در رای گیری ها و انتخاب اعضای کمیته حسابرسی و انتصابات. (ماده 15)
 • اجرای حسابرسی های شش ماهه و سالانه (ماده 16) و تدوین و ایجاد دستورالعمل دبیرخانه هیئت مدیره (ماده 21) و جمع آوری مستندات صورتجلسات هیئت مدیره و نهاده گذاری آنها (ماده 22 و 23 ) و تشکیل جلسات به طور منظم و اجرای مصوبات آن. (ماده 24 ، 25 ، 26 و27 )
 • ایجاد ساز و کارهای مناسب برای برگزاری مجامع (ماده 29 و 30) حضوری و آنلاین و بارگذاری گزارشات مالی در سامانه کدال و رعایت مفاد اجرای مجامع به طور قانونی. (ماده 31 الی 38)
 • رعایت روند انتخاب اعضای هیئت مدیره در مجمع و رعایت مقررات مربوط به عضو مستقل هیئت مدیره. (فصل 5)
 • افشای اطلاعات مدیران و اعضای هیئت مدیره در سایت شرکت اعم از تحصیلات و سوابق آن ها و همچنین اقدام به ارزیابی عملکرد شرکت با مقایسه بودجه و عملکرد واقعی در مقاطع زمانی سه ماهه. (ماده 42 و 43)
 • ریسک های شرکت توسط کمیته ریسک و معاونت راهبرد شناسایی و ارزیابی می گردد که در طول سال اقدامات لازم صورت گرفته است. همچنین ارزشیابی پرسنل توسط سیستم ارزیابی و بطور سه ماهه ارزشیابی شده و گزارشات لازم ارائه می گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از کامپیوتر توسط واحد امنیت تهیه و ارائه گردیده است.
 • تشکیل کمیته انتصابات طی مصوبه هیئت مدیره

 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی