اولین همایش جایزه کیفیت AQA و تجلیل از نمایندگان آسیاتک