مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی مسئولیت های اجتماعی
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مسئولیت های اجتماعی

 

مسئولیت های اجتماعی

طبق تعریف مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای انجام دهند که در آن فعالیت می کنند. در واقع مسئولیت اجتماعی طریقی است که سازمان ها رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند، و در نتیجه فرایندها و رویه های بهتری را درون سازمان خود، جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند.
بر این اساس در شرکت آسیاتک برای عمل به مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی در راستای انتظارات جامعه، فعالیت های زیر برنامه ریزی و اجرا می شوند. این فعالیت ها در 3 سر فصل اصلی عملکرد اجتماعی، عملکرد اقتصادی و عملکرد محیط زیست تعریف شده اند.

       * عملکرد اجتماعی:

 • حضور در جشنواره ها، سمینار ها و همایش ها
 • همکاری با مجامع و مراکز علمی و پژوهشی
 • خدمات عام المنفعه و انجام مشارکت های اجتماعی
 • عملکرد ایمنی و سلامت جامعه
 • قانون مداری و اقدامات فراتر از قوانین و مقررات
 • شفافیت و پاسخگویی (مالی و غیرمالی)
 • ارتباط با مسئولین محلی و دولتی

      * عملکرد اقصادی:

 •  کارآفرینی
 • تاثیرگذاری بر اقتصاد (محلی و ملی و ...)
 •  ارائه سرویس هایی برای افراد خاصی از جامعه

      * عملکرد محیط زیست:

 •    کمک به حفظ محیط زیست

 

برای آگاهی از اقدامات انجام شده  در حوزه مسئولیت های اجتماعی توسط آسیاتک به این لینک مراجعه نمایید.

از شما بازدید کننده گرامی

خواهشمند است با صرف زمان اندک ، نظرات خود را درباره عملکرد شرکت آسیاتک در حوزه مسئولیت اجتماعی با تکمیل فرم زیر اعلام فرمایید .

 

 

 

مشخصات
* نام ونام خانوادگی
نام سازمان/شرکت
* سمت
0
ارزیابی نظرات جامعه
* 1.از نظر شما آسیاتک تا چه حد توانسته است شرکتی پاسخگو باشد؟
* 2.از نظر شما آسیاتک تا چه حد شفافیت لازم را در ارائه اطلاعات دارا می باشد؟
* 3.از نظر شما آسیاتک تا چه حد حریم های خصوصی و عمومی کشور رارعایت نموده و از عرف و شرع پیروی می نماید؟
* 4.از نظر شما آسیاتک تا چه حد اطلاعات مرتبط با صنعت ICT را منتشر و اطلاع رسانی می نماید؟
* 5.امتیاز عملکرد آسیاتک در قبال ایمنی و سلامت جامعه چه مقدار می باشد؟
* 6.عملکرد شرکت را در خصوص رعایت قوانین و مقررا ت چگونه ارزیابی می نمایید؟
* 7.عملکرد شرکت را در خصوص رعایت اصول 6گانه رگولاتوری، نسبت به سایر دارندگان پروانه چگونه ارزیابی می نمایید؟
* 8.شهرت و تصویر شرکت را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
* 9.نظر شما در رابطه با رفتار اخلاقی شرکت چیست؟
* 10.تاثیر آسیاتک بر توسعه دانش و فرهنگ ملی را چگونه ارزیابی میکنید؟
* 11.تاثیر آسیاتک بر اشتغال زایی را ارزیابی نمایید.
* 12.تاثیر آسیاتک بر حفظ محیط زیست را چگونه ارزیابی می نمایید؟
* 13.تاثیر آسیاتک را بر اقتصاد ملی و محلی چگونه ارزیابی می نمایید؟
* 14.ارتباط شرکت آسیاتک با سازمان های ذیربط را چگونه ارزیابی می نمایید؟
* 15.نگرش کلی شما نسبت به آسیاتک چگونه است؟
درصورت تمایل پیشنهادات خود را در جهت بهبود عملکرد شرکت آسیاتک ارائه نمایید
* لطفا یک مورد از نقاط قوت و یک مورد از نقاط ضعف شرکت آسیاتک را در ارتباط با شرکت خود ذکر نمایید
1
* کد امنیتی: