میزبانی سرور

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

میزبانی سرور

  • 4
  • 1

 

میزبانی سرور

>

میزبانی سرور

هاست یا میزبانی سرور  از ملزومات اولیه راه اندازی یک وبسایت می باشد که سرویس هاست لینوکس و ویندوز  آسیاتک  برای ارائه خدمات به وب سایت های پر بازدید  و مصرف معمولی  ارایه می گردد. آسیاتک با سرورهای قدرتمند، باکیفیت و پرسرعت پذیرای وبسایتهای کاربران عزیز می باشد. برای نخستین  گام میتوانید پلن مورد نظر خود را به همراه نوع سیستم عامل دلخواه، انتخاب نموده و هاست مورد نظر را دریافت نمایید.

میزبانی سرور
میزبانی سرور
Product rating: 4.5 out of 5 with 10253 ratings

هاست یا میزبانی سرور  از ملزومات اولیه راه اندازی یک وبسایت می باشد که سرویس هاست لینوکس و ویندوز  آسیاتک  برای ارائه خدمات به وب سایت های پر بازدید  و مصرف معمولی  ارایه می گردد. آسیاتک با سرورهای قدرتمند، باکیفیت و پرسرعت پذیرای وبسایتهای کاربران عزیز می باشد. برای نخستین  گام میتوانید پلن مورد نظر خود را به همراه نوع سیستم عامل دلخواه، انتخاب نموده و هاست مورد نظر را دریافت نمایید.

میزبانی وب لینوکس

نام سرویس هزینه راه اندازی ماهانه هزینه راه اندازی سه ماهه هزینه راه اندازی شش ماهه هزینه راه اندازی سالانه قیمت ماهانه قیمت سه ماهه قیمت شش ماهه قیمت سالانه  

میزبانی وب ویندوز

نام سرویس هزینه راه اندازی ماهانه هزینه راه اندازی سه ماهه هزینه راه اندازی شش ماهه هزینه راه اندازی سالانه قیمت ماهانه قیمت سه ماهه قیمت شش ماهه قیمت سالانه