معاونین آسیاتک


معاونیــــن آسیــاتک

آقای مهندس حسین علیمحمدی

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس حسین علیمحمدی
سمت در آسـیاتک : معاونت کسب و کار
توضیحات : ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی است و از خرداد سال 1390 با سمت معاونت کسب و کار همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی دارای سابقه مدیریت در گروه خودرو سازی بهمن و گروه فن آوا می باشد.

 

 

زیر گروه ها :1- توسعه بازار فروش 2- فروش نمایندگان 3- فروش  IDC و ISDP 4- خدمات پس از فروش

 

ایمیل:

 

 

آقای مهندس محمد صالحی نژاد

نام و نام خانوادگی :آقای مهندس محمد صالحی نژاد
سمت در آسـیاتک : معاونت اجرایی
توضیحات : ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران است و از سال 1391 با سمت نماینده مدیریت همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی دارای 14 سال سابقه در حوزه سیستم های مدیریتی و ممیزی سیستم های مدیریتی بوده و به مدت 8 سال با شرکت IMQ ایتالیا همکاری داشته اند.


زیر گروه ها:1- مدیریت کیفیت 2- برنامه ریزی راهبردی 3- ارتباط با مشتری

 

ایمیل:

 

آقای مهندس علیرضا فتحی

نام و نام خانوادگی: آقای مهندس علیرضا فتحی
سمت در آسیاتک: معاون توسعه شبکه شرکت آسیاتک
توضیحات: ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی مخابرات دانشگاه صنعتی خواجه نصیراست و از دیماه سال 1393 با سمت معاون توسعه شبکه همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی از سال 1363 در سمت های مدیریت اجرایی در رده های مختلف مخابرات ایران فعالیت نموده است.

 

زیر گروه ها :1- طرح و توسعه 2- نصب و راه اندازی 3- کنترل پروژه

 

 

ایمیل:

 

آقای مهندس شهاب وهاب زاده

نام و نام خانوادگی: آقای مهندس شهاب وهاب زاده
سمت در آسیاتک: معاونت فنی

توضیحات: ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار و کارشناسی ارشد MBA مدیریت بازاریابی از دانشگاه تهران است و از خرداد سال 1392 با سمت معاونت فنی همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی از سال 1382 در حوزه تخصصی مدیریت شبکه و سیستم های فنی متن باز در شرکت های مرتبط فعالیت مستمر داشته اند.

زیر گروه ها :1 - طراحی شبکه شامل زیرساخت های فنی- سیستم های اطلاعاتی و امنیت اطلاعات 2- شبکه NOC  3 -سرویس SOC

 

 

ایمیل:

 

 

آقای مهندس سعید کاظم زاده نوبریان

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس سعید کاظم زاده نوبریان
سمت در آسـیاتک : معاونت بهره برداری و نگهداری
توضیحات : ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی فیزیک و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و از سال 1394 با سمت معاون بهره برداری و نگهداری همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی از سال  1369در حوزه اجرایی و مدیریتی در شرکت مخابرات استان تهران فعالیت مستمر داشته اند.

 

زیر گروه ها :1 -مدیریت عملیات اجرایی  2- کنترل، نگهداری و پشتیبانی شبکه 3- نظارت، آزمایش و تحویل

 

 

ایمیل: