معاونین آسیاتک


معاونیــــن آسیــاتک

آقای مهندس حسین علیمحمدی

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس حسین علیمحمدی
سمت در آسـیاتک : معاون کسب و کار
توضیحات : ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی است و از خرداد سال 1390 با سمت معاونت کسب و کار همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی دارای سابقه مدیریت در گروه خودرو سازی بهمن و گروه فن آوا می باشد.

 

 

زیر گروه ها :1- توسعه بازار فروش 2- فروش نمایندگان 3- فروش  IDC و ISDP 4- خدمات پس از فروش

 

ایمیل:

 

 

آقای مهندس محمد صالحی نژاد

نام و نام خانوادگی :آقای مهندس محمد صالحی نژاد
سمت در آسـیاتک : معاون اجرایی
توضیحات : ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران است و از سال 1391 با سمت نماینده مدیریت همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی دارای 14 سال سابقه در حوزه سیستم های مدیریتی و ممیزی سیستم های مدیریتی بوده و به مدت 8 سال با شرکت IMQ ایتالیا همکاری داشته اند.


زیر گروه ها:1- مدیریت کیفیت 2- برنامه ریزی راهبردی 3- ارتباط با مشتری

 

ایمیل:

 

آقای مهندس شهاب وهاب زاده

نام و نام خانوادگی: آقای مهندس شهاب وهاب زاده
سمت در آسیاتک: معاون فنی

توضیحات: ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار و کارشناسی ارشد MBA مدیریت بازاریابی از دانشگاه تهران است و از خرداد سال 1392 با سمت معاونت فنی همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی از سال 1382 در حوزه تخصصی مدیریت شبکه و سیستم های فنی متن باز در شرکت های مرتبط فعالیت مستمر داشته اند.

زیر گروه ها :1 - طراحی شبکه شامل زیرساخت های فنی- سیستم های اطلاعاتی و امنیت اطلاعات 2- شبکه NOC  3 -سرویس SOC

 

 

ایمیل:

 

 

آقای مهندس سعید کاظم زاده نوبریان

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس سعید کاظم زاده نوبریان
سمت در آسـیاتک : معاون پشتیبانی مشترکین
توضیحات : ایشان دارای مدرک لیسانس فیزیک و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و از سال 1394 با سمت معاون بهره برداری و نگهداری همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی از سال  1369در حوزه اجرایی و مدیریتی در شرکت مخابرات استان تهران فعالیت مستمر داشته اند.

 

زیر گروه ها :1 -مدیریت پشتیبانی  2- مدیریت عملیات و بهره برداری

 

ایمیل: