معاونین آسیاتک

خدمات اینترنت، اینترنت، خدمات اینترنت پرسرعت، اینترنت پرسرعت، ارائه دهنده خدمات اینترنت، اينترنت بهترین ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در کشور شرکت آسیاتک است که با بهره گیری از دانش مدیران و معاونین متخصص و مجرب خدمات اینترنت adsl و پهنای باند را در اختیار مردم قرار می دهد.
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

معاونین آسیاتک

معاونین آسیاتک

>

معاونین آسیاتک

معاونین  آسیاتک
معاونین  آسیاتک
Product rating: 4.5 out of 5 with 60329 ratings

معاونیــــن آسیــاتک

آقای مهندس حسین علیمحمدی

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس حسین علیمحمدی
سمت در آسـیاتک : معاون کسب و کار
توضیحات : ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی است و از خرداد سال 1390 با سمت معاونت کسب و کار همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی دارای سابقه مدیریت در گروه خودرو سازی بهمن و گروه فن آوا می باشد.

 

 

زیر گروه ها :1- توسعه بازار فروش 2- فروش نمایندگان 3- فروش  IDC و ISDP 4- خدمات پس از فروش

 

ایمیل:

 

 

آقای مهندس محمد صالحی نژاد

نام و نام خانوادگی :آقای مهندس محمد صالحی نژاد
سمت در آسـیاتک : معاون اجرایی
توضیحات : ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران است و از سال 1391 با سمت نماینده مدیریت همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی دارای 14 سال سابقه در حوزه سیستم های مدیریتی و ممیزی سیستم های مدیریتی بوده و به مدت 8 سال با شرکت IMQ ایتالیا همکاری داشته اند.


زیر گروه ها: 1- مدیریت منابع انسانی 2- مدیریت روابط عمومی 3- مدیریت اجرایی

 

ایمیل:

 

آقای مهندس شهاب وهاب زاده

نام و نام خانوادگی: آقای مهندس شهاب وهاب زاده
سمت در آسیاتک: معاون فنی

توضیحات: ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار و کارشناسی ارشد MBA مدیریت بازاریابی از دانشگاه تهران است و از خرداد سال 1392 با سمت معاونت فنی همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی از سال 1382 در حوزه تخصصی مدیریت شبکه و سیستم های فنی متن باز در شرکت های مرتبط فعالیت مستمر داشته اند.

زیر گروه ها :1 - طراحی شبکه شامل زیرساخت های فنی- سیستم های اطلاعاتی و امنیت اطلاعات 2- شبکه NOC  3 -سرویس SOC

 

 

ایمیل:

 

 

آقای مهندس سعید کاظم زاده نوبریان

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس سعید کاظم زاده نوبریان
سمت در آسـیاتک : معاون پشتیبانی مشترکین
توضیحات : ایشان دارای مدرک لیسانس فیزیک و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و از سال 1394 با سمت معاون بهره برداری و نگهداری همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیاتک آغاز نمود. وی از سال  1369در حوزه اجرایی و مدیریتی در شرکت مخابرات استان تهران فعالیت مستمر داشته اند.

 

زیر گروه ها :1 -مدیریت پشتیبانی  2- مدیریت عملیات و بهره برداری

 

ایمیل:  

 

آقای مهندس شهاب فرهادی

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس شهاب فرهادی
سمت در آسـیاتک : معاونت توسعه
توضیحات : ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد مخابرات  از دانشگاه بین المللی  امام خمینی می باشند و از سال 95 با سمت معاونت توسعه همکاری خود را با شرکت انتقال داده های آسیا تک آغاز نموده اند. وی مدت 11 سال در پروژه ها ی مختلف شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار در حوزه های نگهداری، بهینه سازی و توسعه سیستم های انتقال، ارتباطات سیار و شبکه انتقال داده فعالیت داشته است.
زیر گروه ها : مدیریت توسعه Wireless، مدیریت توسعه Wired، مدیریت نصب و آزمایش و تحویل

آقای مهندس علی پوراحمدی

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس علی پوراحمدی
سمت در آسـیاتک : معاونت فناوری اطلاعات
توضیحات : 

 

زیر گروه ها :

 

ایمیل: a.pourahmadi@asiatech.ir 

سرکار خانم ابوالفضل

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم ابوالفضل
سمت در آسـیاتک : معاونت برنامه ریزی و راهبرد
توضیحات : 

زیر گروه ها :

 

ایمیل: