شرایط عودت کالاهای فروشگاه آسیاتک

DSLBOX، آسیاتک، اینترنت جهت عودت DSLBOX های اینترنت پرسرعت آسیاتک موارد این صفحه را در نظر داشته باشید.
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

شرایط عودت کالاهای فروشگاه آسیاتک

 

شرایط عودت کالاهای فروشگاه آسیاتک

>

شرایط عودت کالاهای فروشگاه آسیاتک

تمامی کالاهای موجود در فروشگاه آسیاتک تنها در صورت اثبات عدم امکان استفاده مشتری مشمول شرایط عودت می شوند و هزینه پستی بسته ها تا محل آسیاتک بر عهده مشتری می باشد.

شرایط عودت DSLBOX :

 • وجه DSLBOX تنها در صورتی کامل عودت می شود که پلمپ (روکش پلاستیکی) بسته سالم و باز نشده به آسیاتک ارسال شود.
 • وجه کالاهای موجود در بسته طبق دستور العمل آسیاتک تنها در صورت سلامت کالاها و باز نشدن پلمپ کالاها از جمله مودم عودت می شود.
 • در صورت خدشه دار شدن پلمپ هر یک از بخش ها اعم از بسته ، مودم و یا کالاها هزینه آنها از مبلغ کل کسر و مابقی به مشتری عودت می شود.
   

شرایط عودت مودم:

 • تنها مودم هایی قابل عودت می باشد که مشترک امکان استفاده از سرویس ADSL را دارا  نباشد و یک مرتبه برای خط خود درخواست ADSL را در سامانه آسیاتک ثبت نموده باشد.
 • وجه مودم تنها در صورتی کامل عودت می شود که پلمپ (روکش پلاستیکی) بسته سالم و باز نشده باشد.

 

شرایط عودت کالاهای فروشگاه آسیاتک
شرایط عودت کالاهای فروشگاه آسیاتک
Product rating: 4.5 out of 5 with 6476 ratings

تمامی کالاهای موجود در فروشگاه آسیاتک تنها در صورت اثبات عدم امکان استفاده مشتری مشمول شرایط عودت می شوند و هزینه پستی بسته ها تا محل آسیاتک بر عهده مشتری می باشد.

شرایط عودت DSLBOX :

 • وجه DSLBOX تنها در صورتی کامل عودت می شود که پلمپ (روکش پلاستیکی) بسته سالم و باز نشده به آسیاتک ارسال شود.
 • وجه کالاهای موجود در بسته طبق دستور العمل آسیاتک تنها در صورت سلامت کالاها و باز نشدن پلمپ کالاها از جمله مودم عودت می شود.
 • در صورت خدشه دار شدن پلمپ هر یک از بخش ها اعم از بسته ، مودم و یا کالاها هزینه آنها از مبلغ کل کسر و مابقی به مشتری عودت می شود.
   

شرایط عودت مودم:

 • تنها مودم هایی قابل عودت می باشد که مشترک امکان استفاده از سرویس ADSL را دارا  نباشد و یک مرتبه برای خط خود درخواست ADSL را در سامانه آسیاتک ثبت نموده باشد.
 • وجه مودم تنها در صورتی کامل عودت می شود که پلمپ (روکش پلاستیکی) بسته سالم و باز نشده باشد.