شرایط عودت کالاهای فروشگاه آسیاتک

تمامی کالاهای موجود در فروشگاه آسیاتک تنها در صورت اثبات عدم امکان استفاده مشتری مشمول شرایط عودت می شوند و هزینه پستی بسته ها تا محل آسیاتک بر عهده مشتری می باشد.

شرایط عودت DSLBOX :

  • وجه DSLBOX تنها در صورتی کامل عودت می شود که پلمپ (روکش پلاستیکی) بسته سالم و باز نشده به آسیاتک ارسال شود.
  • وجه کالاهای موجود در بسته طبق دستور العمل آسیاتک تنها در صورت سلامت کالاها و باز نشدن پلمپ کالاها از جمله مودم عودت می شود.
  • در صورت خدشه دار شدن پلمپ هر یک از بخش ها اعم از بسته ، مودم و یا کالاها هزینه آنها از مبلغ کل کسر و مابقی به مشتری عودت می شود.
     

شرایط عودت مودم:

  • تنها مودم هایی قابل عودت می باشد که مشترک امکان استفاده از سرویس ADSL را دارا  نباشد و یک مرتبه برای خط خود درخواست ADSL را در سامانه آسیاتک ثبت نموده باشد.
  • وجه مودم تنها در صورتی کامل عودت می شود که پلمپ (روکش پلاستیکی) بسته سالم و باز نشده باشد.