درباره باشگاه مشتریان آسیاتک

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

درباره باشگاه مشتریان آسیاتک

  • باشگاه مشتریان

 

درباره باشگاه مشتریان آسیاتک

>

درباره باشگاه مشتریان آسیاتک

باشگاه مشتریان آسیاتک محلی است که  هم مشترکین آسیاتک و هم افرادی که از آسیاتک سرویس نگرفته اند می توانند در آن عضو شوند و طبق روش های اعلام  شده امتیازگیری ، امتیاز دریافت کنند و متناسب با امتیازات خود از جوایز آن بهره مند شوند، در باشگاه جشنواره های مختلفی متناسب با مناسبت ها، فصل ها و موقعیت ها برگزار می شود . افرادی که در این جشنواره ها شرکت می کنند ، می توانند طبق قوانین آن جشنواره از جوایز و قرعه کشی ها بهره مند شوند .

جهت ثبت نام یا ورود به باشگاه کلیک کنید .

لیست امکانات شما در پنل کاربری به شرح زیر می باشد :

1.    داشبورد اصلی باشگاه
2.    قوانین و امتیازات
3.    جوایز و پاداشها
4.    دعوت دوستان
5.    سفارشات و خریدها
6.    نظرسنجی
7.    مسابقات
8.    ثبت ایده

 

درباره باشگاه مشتریان آسیاتک
درباره باشگاه مشتریان آسیاتک
Product rating: 4.5 out of 5 with 78147 ratings

باشگاه مشتریان آسیاتک محلی است که  هم مشترکین آسیاتک و هم افرادی که از آسیاتک سرویس نگرفته اند می توانند در آن عضو شوند و طبق روش های اعلام  شده امتیازگیری ، امتیاز دریافت کنند و متناسب با امتیازات خود از جوایز آن بهره مند شوند، در باشگاه جشنواره های مختلفی متناسب با مناسبت ها، فصل ها و موقعیت ها برگزار می شود . افرادی که در این جشنواره ها شرکت می کنند ، می توانند طبق قوانین آن جشنواره از جوایز و قرعه کشی ها بهره مند شوند .

جهت ثبت نام یا ورود به باشگاه کلیک کنید .

لیست امکانات شما در پنل کاربری به شرح زیر می باشد :

1.    داشبورد اصلی باشگاه
2.    قوانین و امتیازات
3.    جوایز و پاداشها
4.    دعوت دوستان
5.    سفارشات و خریدها
6.    نظرسنجی
7.    مسابقات
8.    ثبت ایده