درباره باشگاه مشتریان آسیاتک

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

درباره باشگاه مشتریان آسیاتک

  • باشگاه مشتریان2
  • باشگاه مشتریان1

درباره باشگاه مشتریان آسیاتک

>

درباره باشگاه مشتریان آسیاتک

باشگاه مشتریان آسیاتک محلی است که  هم مشترکین آسیاتک و هم افرادی که از آسیاتک سرویس نگرفته اند می توانند در آن عضو شوند و طبق روش های اعلام  شده امتیازگیری ، امتیاز دریافت کنند و متناسب با امتیازات خود از جوایز بومرنگ بهره مند شوند، در بومرنگ جشنواره های مختلفی متناسب با مناسبت ها، فصل ها و موقعیت ها برگزار می شود . افرادی که در این جشنواره ها شرکت می کنند ، می توانند طبق قوانین آن جشنواره از جوایز و قرعه کشی ها بهره مند شوند ، این جوایز علاوه بر جوایز باشگاه می باشد .

جهت استفاده و دسترسی به منوهای باشگاه از  اینجا در باشگاه ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید .

لیست امکانات شما در پنل کاربری به شرح زیر می باشد :

1. لیست امتیازات
2. لیست جوایز
3. صندوق پیام 
4. ویرایش پروفایل 
5. لیست سفارشات
6. لیست نظرسنجی ها 
7. مسابقات
8. دعوت از دوستان 

درباره باشگاه مشتریان آسیاتک
درباره باشگاه مشتریان آسیاتک
Product rating: 4.5 out of 5 with 60720 ratings

باشگاه مشتریان آسیاتک محلی است که  هم مشترکین آسیاتک و هم افرادی که از آسیاتک سرویس نگرفته اند می توانند در آن عضو شوند و طبق روش های اعلام  شده امتیازگیری ، امتیاز دریافت کنند و متناسب با امتیازات خود از جوایز بومرنگ بهره مند شوند، در بومرنگ جشنواره های مختلفی متناسب با مناسبت ها، فصل ها و موقعیت ها برگزار می شود . افرادی که در این جشنواره ها شرکت می کنند ، می توانند طبق قوانین آن جشنواره از جوایز و قرعه کشی ها بهره مند شوند ، این جوایز علاوه بر جوایز باشگاه می باشد .

جهت استفاده و دسترسی به منوهای باشگاه از  اینجا در باشگاه ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید .

لیست امکانات شما در پنل کاربری به شرح زیر می باشد :

1. لیست امتیازات
2. لیست جوایز
3. صندوق پیام 
4. ویرایش پروفایل 
5. لیست سفارشات
6. لیست نظرسنجی ها 
7. مسابقات
8. دعوت از دوستان