• باشگاه مشتریان2
  • باشگاه مشتریان1

جشنواره ها

در بوم رنگ جشنواره های مختلف متناسب با مناسبت های تقویم و ... برگزار می شود که لیست آن ها از طریق این صفحه به کلیه کاربران اطلاع داده می شود . جهت شرکت در جشنواره ها، عضویت در باشگاه مشتریان آسیاتک الزامی  است ، لازم به ذکر است هر جشنواره قوانین خودش را دارد که اطلاع رسانی خواهد شد .