تعرفه های اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک

اینترنت، اینترنت پرسرعت، اینترنت پرسرعت adsl2+، ای دی اس ال تعرفه های اینترنت آسیاتک برترین ارائه کننده خدمات اینترنت پرسرعت adsl2+، ای دی اس ال در جداول مربوطه ذکر ده است .
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

تعرفه های اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک

 

تعرفه های اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک

>

تعرفه های اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک


تعرفه های اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک
تعرفه های اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک
Product rating: 4.5 out of 5 with 1899380 ratings


سرویس اینترنت پر سرعت غیر حجمی

 

سرعت سرویس

نام سرویس

آستانه مصرف (گیگ)

قیمت (تومان)

ترافیک داخلی

معادل ترافیک بین الملل

1 ماه

3 ماه 6 ماه 12 ماه

512Kb

سرویس512 کیلوبیت(آستانه مصرف  حداکثر25گیگ داخلی یا12.5گیگ بین الملل در ماه) 25 12.5

12,500

-

- -
سرویس512 کیلوبیت(آستانه مصرف حداکثر85گیگ داخلی یا42.5گیگ بین الملل در 3ماه) 85 42.5 - 37,500 - -
سرویس512 کیلوبیتLV(آستانه مصرف حداکثر56گیگ داخلی یا28گیگ بین الملل در 6ماه) 56 28 - - 52,500 -
سرویس512 کیلوبیتLV(آستانه مصرف حداکثر75گیگ داخلی یا 37.5گیگ بین الملل در12ماه) 75 37.5 - - - 75,000

1Mb

سرویس 1مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر50گیگ داخلی یا25گیگ بین الملل در ماه) 50 25 20,000 - - -
سرویس 1مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر175گیگ داخلی یا87.5گیگ بین الملل در 3ماه) 175 87.5

-

60,000

- -
سرویس 1مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر90گیگ داخلی یا45گیگ بین الملل در 6ماه) 90 45 - - 90,000 -
سرویس 1مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر240گیگ داخلی یا120گیگ بین الملل در 12ماه) 240 120 - - - 144,000

2Mb

سرویس2مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر 80گیگ داخلی یا40گیگ بین الملل در ماه) 80 40 25,000

-

- -
سرویس2مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر280گیگ داخلی یا140گیگ بین الملل در3 ماه) 280 140

-

75,000 - -
سرویس2مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر112گیگ داخلی یا56گیگ بین الملل در6 ماه) 112 56 - - 112,500 -
سرویس2مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر150گیگ داخلی یا75گیگ بین الملل در12 ماه) 150 75 - - - 150,000

3Mb

 

سرویس3مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر25گیگ داخلی یا12.5گیگ بین الملل در ماه) 25 12.5 17,500

-

- -
سرویس3مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر85گیگ داخلی یا42.5گیگ بین الملل در3ماه) 85 42.5 - 52,500 - -
سرویس3مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر157گیگ داخلی یا78.5گیگ بین الملل در6ماه) 157 78.5 - - 157,500 -
سرویس3مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر210گیگ داخلی یا105گیگ بین الملل در12ماه) 210 105 - - - 210,000

4Mb

سرویس 4مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر160گیگ داخلی یا80گیگ بین الملل در ماه) 160 80 40,000 - - -
سرویس 4مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر540گیگ داخلی یا270گیگ بین الملل در 3ماه) 540 270 - 120,000 - -
سرویس 4مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر180گیگ داخلی یا90گیگ بین الملل در 6ماه) 180 90 - - 180,000 -
سرویس 4مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر240گیگ داخلی یا120گیگ بین الملل در 12ماه) 240 120 - - - 240,000

8Mb

سرویس8مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر50گیگ داخلی یا25گیگ بین الملل در ماه) 50 25 25,000 - - -
سرویس8مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر175گیگ داخلی یا87.5بین الملل در3ماه) 175 87.5 - 75,000 - -
سرویس8مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر3200گیگ داخلی یا1600گیگ بین الملل در6ماه) 3200 1600 - - 285,000 -
سرویس8مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر4500گیگ داخلی یا2250گیگ بین الملل در12ماه) 4500 2250 - - - 540,000

16Mb

سرویس16مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر800گیگ داخلی یا400گیگ بین الملل درماه) 800 400 80,000 - - -
سرویس16مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر2600گیگ داخلی یا1300گیگ بین الملل در3ماه) 2600 1300 - 240,000 - -
سرویس16مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر360گیگ داخلی یا180گیگ بین الملل در6ماه) 360 180 - - 360,000 -
سرویس16مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر 480گیگ داخلی یا240گیگ بین الملل در12ماه) 480 240 - - - 480,000
 
 • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
 • منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
 •  منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ....
 • مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل 2 برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود. 
 • در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل  مشترک در یک دوره می باشد.  
 • سرعت سرویس ها برای 95 درصد مواقع تضمین می شود و ممکن است در 5 در صد مواقع کاهش یابد.
 • مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
 • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 • هزینه ی ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی 15.000 تومان می باشد
 • برای کسب اطلاعات بیشتر مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات را مطالعه فرمائید.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات آسیاتک، مطابق ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات می باشد.

 

 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت آسیاتک بر اساس مصوبه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL2 در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  3%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  150 میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c

  0.125

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  72 ساعت

جهت مشاهده قرارداد مشتری اینجا کلیک کنید.

        ثبت نام        

 
 
 

 

 

پروموشن

 

سرعت سرويس

آستانه مصرف منصفانه (FUP)

گیگ

مدت زمان مصرف (دوره)

ماه

قیمت (تومان)
ترافیک داخلی معادل ترافیک بین الملل

 1 ماه

3 ماه 6 ماه 12 ماه
2Mb 60 30 6 - - 45.000 -
4Mb 120 60 6 - - 75.000 -
4Mb 180 90 6 - - 96.000 -
8Mb 360 180 6 - - 125.000 -
16Mb 500 250 6 - - 150.000 -
 
  
 

 

بسته های ترافیک غیر حجمی
ترافیک (گیگ) 0.5 1 3 6 8 10 20 30 50 90 100
قیمت (تومان) 500 1,000 3,000 6,000 8,000 10,000 20,000 28,000 43,000 78,000 82,500

 

 

 

 • تعرفه های جدول فوق بر اساس ضریب ترافیک داخلی می باشد یعنی مصرف هر گیگ از محتوای داخل کشور ، ۱ گیگ از مقدار ترافیک اضافه می کاهد و مصرف هر گیگ از محتوای خارج از کشور ۲ گیگ از مقدار ترافیک اضافه کسر می کند
 • هزینه مالیات ارزش افزوده در سامانه امورمشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 •  به ازای هر IP ثابت ماهیانه 5.000 تومان محاسبه می گردد.
 •  IP اختصاصی به صورت تک IP و یا 4، 8 و 16 تایی قابل ارائه می باشد.
 • دستگاه تلفن خود را از پریز تلفن جدا کنید.
 •  اسپلیتر را از قسمت Line به پریز تلفن وصل نمایید.
 • دستگاه گوشی تلفن خود را به خروجی Phone اسپلیتر متصل کنید.
 • مودم خود را به خروجی Modem اسپلیتر متصل نمایید.
 • مودم را نیز با توجه به نوع آن ( LAN یا USB ) به سیستم خود ( پورت LAN یا پورت USB سیستم ) وصل کنید.

یکی از ویژگی های مودم های ADSL، تقسیم طیف فرکانسی یک خط تلفن به دو بخش مستقل با مشخصات متمایز می باشد که این دو بخش به مکالمات تلفنی (POTS) و تبادل دیتا اختصاصی دارند. به این ترتیب کاربران اداری دارنده مودم های ADSL قادر به استفاده همزمان از خط تلفن خود خواهند بود، بدون آنکه اختلالی در فرایند ارسال و دریافت دیتا ایجاد کنند.

مودم های ADSL2، علاوه بر این، امکان برقراری ارتباطات صوتی از طریق تکنیکی موسوم به «صدای کانالیزه شده بر روی (CVODSL DSL) » را فراهم می کند.

با استفاده از تکنیک CVODSL صوت به صورت دست نخورده و بدون تبدیل باقی می ماند و سرویس دهنده قادر خواهد بود تا 4 خط تلفنی را بر روی یک خط ADSL2 ایجاد کند.

استفاده dsl  و انتقال داده به كمك سيم های تلفن يكی از آسان ترين راههای انتقال داده و دسترسی به شبكه جهانی است علاوه بر آن می توان به خدمات ديگری اعم از انتقال صوت ، انتقال تصوير ، ويديو كنفرانس و تلويزيون اينترتی بهره جست .

نکته :در شرایطی که از بیشتر از یک دستگاه تلفن روی خط ADSL  خود استفاده می کنید و یا  Caller ID جدا و یا دستگاه فکس روی خط ADSL  خود دارید، به ازای هر یک از این دستگاه ها حتما یک اسپلیتر جداگانه تهیه کنید و دستگاه مورد نظر را به خروجی phone آن وصل نمائید.

توجه : دقت کنید که دوشاخه ای که سیم متصل شده به اسپلیتر از طریق آن به پریز تلفن وصل می شود، دارای کیت ضد برق نباشد. در چنین شرایطی تنها هنگامی که تلفن مشغول است(مثل هنگامی که گوشی تلفن را برداشته اید) اتصال شما به اینترنت برقرار است. این نوع دو شاخه را با دوشاخه معمولی تعویض کنید و همچنین در صورتی که از صفربند تلفن استفاده می کنید آن را حتما بعد از اسپلیتر و به قسمت Phone آن وصل نمائید.